Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 500

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce 505 OEM
GeForce 500
GT216 PCIe 1.0 x16 615 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 17 tháng 2 2013
NVIDIA GeForce 505 OEM
GeForce 500
GT218 PCIe 1.0 x16 589 MHz 512 MB, DDR3, 64 bit 6 tháng 1 2013
NVIDIA GeForce GT 520 OEM
GeForce 500
GF119 PCIe 2.0 x16 589 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 20 tháng 8 2012
NVIDIA GeForce GTX 560 SE
GeForce 500
GF114 PCIe 2.0 x16 736 MHz 1024 MB, GDDR5, 192 bit 20 tháng 2 2012
NVIDIA GeForce GT 520 OEM
GeForce 500
GF108 PCIe 2.0 x16 700 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 1 tháng 2 2012
NVIDIA GeForce GTX 560 OEM
GeForce 500
GF110 PCIe 2.0 x16 552 MHz 1280 MB, GDDR5, 320 bit 29 tháng 11 2011
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 448
GeForce 500
GF110 PCIe 2.0 x16 732 MHz 1280 MB, GDDR5, 320 bit 29 tháng 11 2011
NVIDIA GeForce 510 OEM
GeForce 500
GF119 PCIe 2.0 x16 523 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 29 tháng 9 2011
NVIDIA GeForce GTX 580 Rev. 2
GeForce 500
GF110 PCIe 2.0 x16 772 MHz 1536 MB, GDDR5, 384 bit 6 tháng 6 2011
NVIDIA GeForce GTX 560
GeForce 500
GF114 PCIe 2.0 x16 810 MHz 1024 MB, GDDR5, 256 bit 17 tháng 5 2011
NVIDIA GeForce GT 530 OEM
GeForce 500
GF108 PCIe 2.0 x16 700 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 14 tháng 5 2011
NVIDIA GeForce GT 545 OEM
GeForce 500
GF116 PCIe 2.0 x16 871 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 14 tháng 5 2011
NVIDIA GeForce GT 545
GeForce 500
GF116 PCIe 2.0 x16 720 MHz 1536 MB, DDR3, 192 bit 14 tháng 5 2011
NVIDIA GeForce GTX 555 OEM
GeForce 500
GF114 PCIe 2.0 x16 736 MHz 1024 MB, GDDR5, 192 bit 14 tháng 5 2011
NVIDIA GeForce GT 520
GeForce 500
GF119 PCIe 2.0 x16 810 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 13 tháng 4 2011
NVIDIA GeForce GT 520 PCI
GeForce 500
GF119 PCI 810 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 13 tháng 4 2011
NVIDIA GeForce GT 520 PCIe x1
GeForce 500
GF119 PCIe 2.0 x1 810 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 13 tháng 4 2011
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti OEM
GeForce 500
GF110 PCIe 2.0 x16 732 MHz 1280 MB, GDDR5, 256 bit 30 tháng 3 2011
NVIDIA GeForce GTX 590
GeForce 500
GF110 PCIe 2.0 x16 608 MHz 1536 MB, GDDR5, 384 bit 24 tháng 3 2011
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
GeForce 500
GF116 PCIe 2.0 x16 900 MHz 1024 MB, GDDR5, 192 bit 15 tháng 3 2011
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti OEM
GeForce 500
GF114 PCIe 2.0 x16 823 MHz 1024 MB, GDDR5, 256 bit 8 tháng 3 2011
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
GeForce 500
GF114 PCIe 2.0 x16 823 MHz 1024 MB, GDDR5, 256 bit 25 tháng 1 2011
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti X2
GeForce 500
GF114 PCIe 2.0 x16 850 MHz 1024 MB, GDDR5, 256 bit 25 tháng 1 2011
NVIDIA GeForce GTX 570 Rev. 2
GeForce 500
GF110 PCIe 2.0 x16 732 MHz 1280 MB, GDDR5, 320 bit 7 tháng 12 2010
NVIDIA GeForce GTX 570
GeForce 500
GF110 PCIe 2.0 x16 732 MHz 1280 MB, GDDR5, 320 bit 7 tháng 12 2010
NVIDIA GeForce GTX 580
GeForce 500
GF110 PCIe 2.0 x16 772 MHz 1536 MB, GDDR5, 384 bit 9 tháng 11 2010

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.