Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 2 MX IGP

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce2 MX + nForce 220
GeForce 2 MX IGP
Crush11 AGP 4x 175 MHz System Shared, System Shared, System Shared 4 tháng 6 2001
NVIDIA GeForce2 MX + nForce 420
GeForce 2 MX IGP
Crush11 AGP 4x 175 MHz System Shared, System Shared, System Shared 4 tháng 6 2001

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.