Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 700M

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce GT 730M
GeForce 700M
GK208 PCIe 2.0 x8 719 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 6 tháng 3 2014
NVIDIA GeForce GT 720M
GeForce 700M
GK208 PCIe 2.0 x8 719 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 25 tháng 12 2013
NVIDIA GeForce GT 755M Mac Edition
GeForce 700M
GK107 PCIe 3.0 x16 1085 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 8 tháng 11 2013
NVIDIA GeForce GT 750M Mac Edition
GeForce 700M
GK107 PCIe 3.0 x16 926 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 8 tháng 11 2013
NVIDIA GeForce GTX 775M Mac Edition
GeForce 700M
GK104 MXM-B (3.0) 797 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 8 tháng 11 2013
NVIDIA GeForce GTX 780M Mac Edition
GeForce 700M
GK104 MXM-B (3.0) 771 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 8 tháng 11 2013
NVIDIA GeForce 705M
GeForce 700M
GF117 PCIe 2.0 x16 738 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 27 tháng 9 2013
NVIDIA GeForce 710M
GeForce 700M
GK208 PCIe 3.0 x8 719 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 24 tháng 7 2013
NVIDIA GeForce GT 755M
GeForce 700M
GK107 PCIe 3.0 x16 980 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 25 tháng 6 2013
NVIDIA GeForce GT 740M
GeForce 700M
GK208 PCIe 3.0 x8 980 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 20 tháng 6 2013
NVIDIA GeForce GTX 765M
GeForce 700M
GK106 MXM-B (3.0) 797 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 30 tháng 5 2013
NVIDIA GeForce GTX 770M
GeForce 700M
GK106 MXM-B (3.0) 706 MHz 3 GB, GDDR5, 192 bit 30 tháng 5 2013
NVIDIA GeForce GTX 760M
GeForce 700M
GK106 PCIe 3.0 x16 628 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 30 tháng 5 2013
NVIDIA GeForce GTX 780M
GeForce 700M
GK104 MXM-B (3.0) 771 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 11 tháng 5 2013
NVIDIA GeForce GT 740M
GeForce 700M
GK107 PCIe 3.0 x16 810 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 1 tháng 4 2013
NVIDIA GeForce GT 745M
GeForce 700M
GK107 PCIe 3.0 x16 837 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 1 tháng 4 2013
NVIDIA GeForce GT 745M
GeForce 700M
GK107 PCIe 3.0 x16 549 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 1 tháng 4 2013
NVIDIA GeForce GT 720M
GeForce 700M
GF117 PCIe 2.0 x16 775 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 1 tháng 4 2013
NVIDIA GeForce GT 735M
GeForce 700M
GK208 PCIe 3.0 x8 575 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 1 tháng 4 2013
NVIDIA GeForce 720M
GeForce 700M
GF117 PCIe 2.0 x16 625 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 1 tháng 4 2013
NVIDIA GeForce GT 730M
GeForce 700M
GK107 PCIe 3.0 x16 725 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 20 tháng 1 2013
NVIDIA GeForce GT 750M
GeForce 700M
GK107 PCIe 3.0 x16 941 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 9 tháng 1 2013
NVIDIA GeForce GT 710M
GeForce 700M
GF117 PCIe 2.0 x16 775 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 9 tháng 1 2013
NVIDIA GeForce 710M
GeForce 700M
GF117 PCIe 2.0 x16 775 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 9 tháng 1 2013
NVIDIA GeForce 705M
GeForce 700M
GF119 PCIe 2.0 x16 738 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 2 tháng 3 2024

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.