Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 20 Mobile

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile
GeForce 20 Mobile
GA107S PCIe 3.0 x16 1155 MHz 4 GB, GDDR6, 64 bit 26 tháng 12 2021
NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh
GeForce 20 Mobile
TU106B PCIe 3.0 x16 900 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 16 tháng 6 2020
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER Mobile
GeForce 20 Mobile
TU106 PCIe 3.0 x16 1305 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 10 tháng 4 2020
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Mobile
GeForce 20 Mobile
TU104 PCIe 3.0 x16 1140 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 2 tháng 4 2020
NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Mobile
GeForce 20 Mobile
TU104B PCIe 3.0 x16 1365 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 2 tháng 4 2020
NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q
GeForce 20 Mobile
TU104B PCIe 3.0 x16 735 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 2 tháng 4 2020
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Mobile
GeForce 20 Mobile
TU104B PCIe 3.0 x16 1140 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 2 tháng 4 2020
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q
GeForce 20 Mobile
TU104 PCIe 3.0 x16 930 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 2 tháng 4 2020
NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Mobile
GeForce 20 Mobile
TU104 PCIe 3.0 x16 1365 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 2 tháng 4 2020
NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q
GeForce 20 Mobile
TU104 PCIe 3.0 x16 735 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 2 tháng 4 2020
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q
GeForce 20 Mobile
TU104B PCIe 3.0 x16 930 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 2 tháng 4 2020
NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh
GeForce 20 Mobile
TU106B PCIe 3.0 x16 900 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 4 tháng 3 2020
NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile Refresh
GeForce 20 Mobile
TU106B PCIe 3.0 x16 1260 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 4 tháng 3 2020
NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q
GeForce 20 Mobile
TU106 PCIe 3.0 x16 975 MHz 6 GB, GDDR6, 192 bit 29 tháng 1 2020
NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile Refresh
GeForce 20 Mobile
TU106B PCIe 3.0 x16 1305 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 19 tháng 1 2020
NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile
GeForce 20 Mobile
TU106 PCIe 3.0 x16 1215 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 29 tháng 1 2019
NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile Refresh
GeForce 20 Mobile
TU106B PCIe 3.0 x16 1005 MHz 6 GB, GDDR6, 192 bit 29 tháng 1 2019
NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile
GeForce 20 Mobile
TU106B PCIe 3.0 x16 1215 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 29 tháng 1 2019
NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q
GeForce 20 Mobile
TU104 PCIe 3.0 x16 735 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 29 tháng 1 2019
NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q
GeForce 20 Mobile
TU106B PCIe 3.0 x16 885 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 29 tháng 1 2019
NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile Refresh
GeForce 20 Mobile
TU106B PCIe 3.0 x16 1005 MHz 6 GB, GDDR6, 192 bit 29 tháng 1 2019
NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile
GeForce 20 Mobile
TU106B PCIe 3.0 x16 960 MHz 6 GB, GDDR6, 192 bit 29 tháng 1 2019
NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q Refresh
GeForce 20 Mobile
TU106B PCIe 3.0 x16 960 MHz 6 GB, GDDR6, 192 bit 29 tháng 1 2019
NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q
GeForce 20 Mobile
TU106 PCIe 3.0 x16 885 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 29 tháng 1 2019
NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile
GeForce 20 Mobile
TU104 PCIe 3.0 x16 1380 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 29 tháng 1 2019
NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile Refresh
GeForce 20 Mobile
TU106B PCIe 3.0 x16 1005 MHz 6 GB, GDDR6, 192 bit 29 tháng 1 2019
NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile
GeForce 20 Mobile
TU106 PCIe 3.0 x16 960 MHz 6 GB, GDDR6, 192 bit 29 tháng 1 2019
NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile
GeForce 20 Mobile
TU104B PCIe 3.0 x16 1380 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 29 tháng 1 2019
NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q
GeForce 20 Mobile
TU104B PCIe 3.0 x16 735 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 29 tháng 1 2019

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.