Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA Quadro FX Mobile (x500M)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA Quadro FX 3500M
Quadro FX Mobile (x500M)
G71 MXM-III 575 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 1 tháng 3 2007
NVIDIA Quadro FX 1500M
Quadro FX Mobile (x500M)
G71 MXM-II 375 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 18 tháng 4 2006
NVIDIA Quadro FX 350M
Quadro FX Mobile (x500M)
G72 PCIe 1.0 x16 450 MHz 256 MB, GDDR3, 128 bit 13 tháng 3 2006
NVIDIA Quadro FX 550M
Quadro FX Mobile (x500M)
G73 PCIe 1.0 x16 480 MHz 512 MB, GDDR3, 128 bit 13 tháng 3 2006
NVIDIA Quadro FX 2500M
Quadro FX Mobile (x500M)
G71 MXM-III 500 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 29 tháng 9 2005

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.