Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce PCX

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce PCX 4300
GeForce PCX
NV19 PCIe 1.0 x16 250 MHz 64 MB, DDR, 64 bit 19 tháng 2 2004
NVIDIA GeForce PCX 5300
GeForce PCX
NV37 PCIe 1.0 x16 250 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 17 tháng 2 2004
NVIDIA GeForce PCX 5950
GeForce PCX
NV38 PCIe 1.0 x16 475 MHz 256 MB, GDDR3, 256 bit 17 tháng 2 2004
NVIDIA GeForce PCX 5750
GeForce PCX
NV39 PCIe 1.0 x16 425 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 17 tháng 2 2004
NVIDIA GeForce PCX 5900
GeForce PCX
NV35 PCIe 1.0 x16 350 MHz 128 MB, DDR, 256 bit 17 tháng 3 2003

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.