Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA Quadro FX Go

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA Quadro FX Go1400
Quadro FX Go
NV41 MXM-III 275 MHz 256 MB, DDR, 256 bit 25 tháng 2 2005
NVIDIA Quadro FX Go540
Quadro FX Go
NV43 MXM-II 300 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 9 tháng 8 2004
NVIDIA Quadro FX Go1000
Quadro FX Go
NV36 AGP 4x 295 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 25 tháng 2 2004
NVIDIA Quadro FX Go700
Quadro FX Go
NV31 AGP 4x 295 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 25 tháng 6 2003

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.