Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA Quadro

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Quadro
GA106 PCIe 4.0 x16 562 MHz 12 GB, GDDR6, 192 bit 23 tháng 11 2021
NVIDIA RTX A4500
Quadro
GA102 PCIe 4.0 x16 1050 MHz 20 GB, GDDR6, 320 bit 14 tháng 11 2021
NVIDIA A2
Quadro
GA107 PCIe 4.0 x8 1440 MHz 16 GB, GDDR6, 128 bit 10 tháng 11 2021
NVIDIA RTX A2000
Quadro
GA106 PCIe 4.0 x16 562 MHz 6 GB, GDDR6, 192 bit 10 tháng 8 2021
NVIDIA RTX A2000
Quadro
GA106 PCIe 4.0 x16 562 MHz 6 GB, GDDR6, 192 bit 10 tháng 8 2021
NVIDIA T400 4 GB
Quadro
TU117 PCIe 3.0 x16 420 MHz 4 GB, GDDR6, 64 bit 6 tháng 5 2021
NVIDIA T1000 8 GB
Quadro
TU117 PCIe 3.0 x16 1065 MHz 8 GB, GDDR6, 128 bit 6 tháng 5 2021
NVIDIA T600
Quadro
TU117 PCIe 3.0 x16 735 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 6 tháng 5 2021
NVIDIA T400
Quadro
TU117 PCIe 3.0 x16 420 MHz 2 GB, GDDR6, 64 bit 6 tháng 5 2021
NVIDIA T1000
Quadro
TU117 PCIe 3.0 x16 1065 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 6 tháng 5 2021
NVIDIA RTX A4000
Quadro
GA104 PCIe 4.0 x16 735 MHz 16 GB, GDDR6, 256 bit 12 tháng 4 2021
NVIDIA RTX A5000
Quadro
GA102 PCIe 4.0 x16 1170 MHz 24 GB, GDDR6, 384 bit 12 tháng 4 2021
NVIDIA RTX A6000
Quadro
GA102 PCIe 4.0 x16 1410 MHz 48 GB, GDDR6, 384 bit 5 tháng 10 2020
NVIDIA Quadro P2200
Quadro
GP106 PCIe 3.0 x16 1000 MHz 5 GB, GDDR5X, 160 bit 10 tháng 6 2019
NVIDIA Quadro RTX 4000
Quadro
TU104 PCIe 3.0 x16 1005 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 13 tháng 11 2018
NVIDIA Quadro RTX 5000
Quadro
TU104 PCIe 3.0 x16 1620 MHz 16 GB, GDDR6, 256 bit 13 tháng 8 2018
NVIDIA Quadro RTX 8000 Passive
Quadro
TU102 PCIe 3.0 x16 1230 MHz 48 GB, GDDR6, 384 bit 13 tháng 8 2018
NVIDIA Quadro RTX 8000
Quadro
TU102 PCIe 3.0 x16 1395 MHz 48 GB, GDDR6, 384 bit 13 tháng 8 2018
NVIDIA Quadro RTX 6000 Passive
Quadro
TU102 PCIe 3.0 x16 1305 MHz 24 GB, GDDR6, 384 bit 13 tháng 8 2018
NVIDIA Quadro RTX 6000
Quadro
TU102 PCIe 3.0 x16 1440 MHz 24 GB, GDDR6, 384 bit 13 tháng 8 2018
NVIDIA Quadro GV100
Quadro
GV100 PCIe 3.0 x16 1132 MHz 32 GB, HBM2, 4096 bit 27 tháng 3 2018
NVIDIA Quadro P620
Quadro
GP107 PCIe 3.0 x16 1266 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 1 tháng 2 2018
NVIDIA Quadro P600
Quadro
GP107 PCIe 3.0 x16 1329 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 7 tháng 2 2017
NVIDIA Quadro P400
Quadro
GP107 PCIe 3.0 x16 1228 MHz 2 GB, GDDR5, 64 bit 7 tháng 2 2017
NVIDIA Quadro P1000
Quadro
GP107 PCIe 3.0 x16 1354 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 7 tháng 2 2017
NVIDIA Quadro P1000
Quadro
GP107 PCIe 3.0 x16 1266 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 7 tháng 2 2017
NVIDIA Quadro P2000
Quadro
GP106 PCIe 3.0 x16 1076 MHz 5 GB, GDDR5, 160 bit 6 tháng 2 2017
NVIDIA Quadro P4000
Quadro
GP104 PCIe 3.0 x16 1202 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 6 tháng 2 2017
NVIDIA Quadro M3000 SE
Quadro
GM204 PCIe 3.0 x16 823 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 2 tháng 10 2016
NVIDIA Quadro P6000
Quadro
GP102 PCIe 3.0 x16 1506 MHz 24 GB, GDDR5X, 384 bit 1 tháng 10 2016
NVIDIA Quadro P5000
Quadro
GP104 PCIe 3.0 x16 1607 MHz 16 GB, GDDR5X, 256 bit 1 tháng 10 2016
NVIDIA Quadro GP100
Quadro
GP100 PCIe 3.0 x16 1304 MHz 16 GB, HBM2, 4096 bit 1 tháng 10 2016
NVIDIA Quadro M2000
Quadro
GM206 PCIe 3.0 x16 796 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 8 tháng 4 2016
NVIDIA Quadro M6000 24 GB
Quadro
GM200 PCIe 3.0 x16 988 MHz 24 GB, GDDR5, 384 bit 5 tháng 3 2016
NVIDIA Quadro M5000
Quadro
GM204 PCIe 3.0 x16 861 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 29 tháng 6 2015
NVIDIA Quadro M4000
Quadro
GM204 PCIe 3.0 x16 773 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 29 tháng 6 2015
NVIDIA Quadro M6000
Quadro
GM200 PCIe 3.0 x16 988 MHz 12 GB, GDDR5, 384 bit 21 tháng 3 2015
NVIDIA Quadro K1200
Quadro
GM107 PCIe 2.0 x16 1058 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 28 tháng 1 2015
NVIDIA Quadro K620
Quadro
GM107 PCIe 2.0 x16 1058 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 22 tháng 7 2014
NVIDIA Quadro K2200
Quadro
GM107 PCIe 2.0 x16 1046 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 22 tháng 7 2014
NVIDIA Quadro K4200
Quadro
GK104 PCIe 2.0 x16 771 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 22 tháng 7 2014
NVIDIA Quadro K5200
Quadro
GK110B PCIe 3.0 x16 667 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 22 tháng 7 2014
NVIDIA Quadro K420
Quadro
GK107 PCIe 2.0 x16 876 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 22 tháng 7 2014
NVIDIA Quadro K6000 SDI
Quadro
GK110 PCIe 3.0 x16 902 MHz 12 GB, GDDR5, 384 bit 23 tháng 7 2013
NVIDIA Quadro K6000
Quadro
GK110B PCIe 3.0 x16 797 MHz 12 GB, GDDR5, 384 bit 23 tháng 7 2013
NVIDIA Quadro K600
Quadro
GK107 PCIe 2.0 x16 876 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 1 tháng 3 2013
NVIDIA Quadro K2000D
Quadro
GK107 PCIe 2.0 x16 954 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 1 tháng 3 2013
NVIDIA Quadro K2000
Quadro
GK107 PCIe 2.0 x16 954 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 1 tháng 3 2013
NVIDIA Quadro K4000
Quadro
GK106 PCIe 2.0 x16 810 MHz 3 GB, GDDR5, 192 bit 1 tháng 3 2013
NVIDIA Quadro K5000 SYNC
Quadro
GK104 PCIe 2.0 x16 706 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 25 tháng 1 2013

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.