Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GRID

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GRID A100B
GRID
GA100 PCIe 4.0 x16 900 MHz 48 GB, HBM2E, 6144 bit 14 tháng 5 2020
NVIDIA GRID A100A
GRID
GA100 PCIe 4.0 x16 900 MHz 48 GB, HBM2E, 6144 bit 14 tháng 5 2020
NVIDIA GRID M10-8Q
GRID
GM107 PCIe 3.0 x16 1033 MHz 8 GB, GDDR5, 128 bit 18 tháng 5 2016
NVIDIA GRID M40
GRID
GM107 PCIe 3.0 x16 1033 MHz 8 GB, GDDR5, 128 bit 18 tháng 5 2016
NVIDIA GRID M3-3020
GRID
GM107 PCIe 3.0 x16 1033 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 18 tháng 5 2016
NVIDIA GRID M60-8Q
GRID
GM204 PCIe 3.0 x16 557 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 30 tháng 8 2015
NVIDIA GRID M60-4A
GRID
GM204 PCIe 3.0 x16 557 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 30 tháng 8 2015
NVIDIA GRID M60-2Q
GRID
GM204 PCIe 3.0 x16 557 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 30 tháng 8 2015
NVIDIA GRID M60-1Q
GRID
GM204 PCIe 3.0 x16 557 MHz 1024 MB, GDDR5, 256 bit 30 tháng 8 2015
NVIDIA GRID M6-8Q
GRID
GM204 PCIe 3.0 x16 722 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 30 tháng 8 2015
NVIDIA GRID K220Q
GRID
GK104 PCIe 3.0 x16 745 MHz 512 MB, GDDR5, 256 bit 2 tháng 7 2014
NVIDIA GRID K500
GRID
GK104 PCIe 3.0 x16 745 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 2 tháng 7 2014
NVIDIA GRID K520Q
GRID
GK104 PCIe 3.0 x16 745 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 2 tháng 7 2014
NVIDIA GRID K540Q
GRID
GK104 PCIe 3.0 x16 745 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 2 tháng 7 2014
NVIDIA GRID K560Q
GRID
GK104 PCIe 3.0 x16 745 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 2 tháng 7 2014
NVIDIA GRID K120Q
GRID
GK107 PCIe 3.0 x16 850 MHz 512 MB, DDR3, 128 bit 2 tháng 7 2014
NVIDIA GRID K340
GRID
GK107 PCIe 3.0 x16 954 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 23 tháng 7 2013
NVIDIA GRID K520
GRID
GK104 PCIe 3.0 x16 745 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 23 tháng 7 2013
NVIDIA GRID K140Q
GRID
GK107 PCIe 3.0 x16 850 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 28 tháng 6 2013
NVIDIA GRID K180Q
GRID
GK107 PCIe 3.0 x16 850 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 28 tháng 6 2013
NVIDIA GRID K160Q
GRID
GK107 PCIe 3.0 x16 850 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 28 tháng 6 2013
NVIDIA GRID K100
GRID
GK107 PCIe 3.0 x16 850 MHz 256 MB, DDR3, 128 bit 28 tháng 6 2013
NVIDIA GRID K280Q
GRID
GK104 PCIe 3.0 x16 745 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 28 tháng 6 2013
NVIDIA GRID K260Q
GRID
GK104 PCIe 3.0 x16 745 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 28 tháng 6 2013
NVIDIA GRID K240Q
GRID
GK104 PCIe 3.0 x16 745 MHz 1024 MB, GDDR5, 256 bit 28 tháng 6 2013
NVIDIA GRID K200
GRID
GK104 PCIe 3.0 x16 745 MHz 256 MB, GDDR5, 256 bit 28 tháng 6 2013
NVIDIA GRID K2
GRID
GK104 PCIe 3.0 x16 745 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 11 tháng 5 2013
NVIDIA GRID K1
GRID
GK107 PCIe 3.0 x16 850 MHz 4 GB, DDR3, 128 bit 18 tháng 3 2013
NVIDIA GRID RTX T10-16
GRID
TU102 PCIe 3.0 x16 1065 MHz 16 GB, GDDR6, 384 bit 25 tháng 9 2023
NVIDIA GRID RTX T10-4
GRID
TU102 PCIe 3.0 x16 1065 MHz 4 GB, GDDR6, 384 bit 25 tháng 9 2023
NVIDIA GRID RTX T10-8
GRID
TU102 PCIe 3.0 x16 1065 MHz 8 GB, GDDR6, 384 bit 25 tháng 9 2023
NVIDIA GRID RTX T10-2
GRID
TU102 PCIe 3.0 x16 1065 MHz 2 GB, GDDR6, 384 bit 25 tháng 9 2023

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.