Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 300

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce 315 OEM
GeForce 300
GT215 PCIe 2.0 x16 506 MHz 256 MB, DDR2, 64 bit 28 tháng 4 2011
NVIDIA GeForce 315 OEM
GeForce 300
GT218 PCIe 2.0 x16 589 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 22 tháng 2 2011
NVIDIA GeForce 315 OEM
GeForce 300
GT216 PCIe 2.0 x16 475 MHz 512 MB, DDR3, 64 bit 31 tháng 3 2010
NVIDIA GeForce GT 330 OEM
GeForce 300
G92 PCIe 2.0 x16 500 MHz 1024 MB, GDDR3, 256 bit 2 tháng 2 2010
NVIDIA GeForce GT 330 OEM
GeForce 300
G92B PCIe 2.0 x16 500 MHz 256 MB, DDR2, 128 bit 2 tháng 2 2010
NVIDIA GeForce GT 320 OEM
GeForce 300
GT215 PCIe 2.0 x16 540 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 2 tháng 2 2010
NVIDIA GeForce GT 330 OEM
GeForce 300
GT215 PCIe 2.0 x16 550 MHz 512 MB, GDDR3, 128 bit 2 tháng 2 2010
NVIDIA GeForce GT 340 OEM
GeForce 300
GT215 PCIe 2.0 x16 550 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 2 tháng 2 2010
NVIDIA GeForce 310 OEM
GeForce 300
GT218 PCIe 2.0 x16 589 MHz 512 MB, DDR2, 64 bit 27 tháng 11 2009

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.