Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA Quadro Mobile (Kx100M)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA Quadro K3100M
Quadro Mobile (Kx100M)
GK104 MXM-B (3.0) 706 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 23 tháng 7 2013
NVIDIA Quadro K4100M
Quadro Mobile (Kx100M)
GK104 MXM-B (3.0) 706 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 23 tháng 7 2013
NVIDIA Quadro K5100M
Quadro Mobile (Kx100M)
GK104 MXM-B (3.0) 771 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 23 tháng 7 2013
NVIDIA Quadro K2100M
Quadro Mobile (Kx100M)
GK106 MXM-A (3.0) 667 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 23 tháng 7 2013
NVIDIA Quadro K1100M
Quadro Mobile (Kx100M)
GK107 MXM-A (3.0) 706 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 23 tháng 7 2013
NVIDIA Quadro K510M
Quadro Mobile (Kx100M)
GK208 MXM-A (3.0) 889 MHz 1024 MB, GDDR5, 64 bit 23 tháng 7 2013
NVIDIA Quadro K610M
Quadro Mobile (Kx100M)
GK208 MXM-A (3.0) 980 MHz 1024 MB, GDDR5, 64 bit 23 tháng 7 2013

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.