Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA Quadro FX Mobile (x700M)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA Quadro FX 1700M
Quadro FX Mobile (x700M)
G96 MXM-II 625 MHz 512 MB, GDDR3, 128 bit 1 tháng 10 2008
NVIDIA Quadro FX 370M
Quadro FX Mobile (x700M)
G98 MXM-II 550 MHz 256 MB, GDDR3, 64 bit 15 tháng 8 2008
NVIDIA Quadro FX 3700M
Quadro FX Mobile (x700M)
G92 MXM-HE 550 MHz 1024 MB, GDDR3, 256 bit 14 tháng 8 2008
NVIDIA Quadro FX 2700M
Quadro FX Mobile (x700M)
G94 MXM-HE 530 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 14 tháng 8 2008
NVIDIA Quadro FX 770M
Quadro FX Mobile (x700M)
G96 MXM-II 500 MHz 512 MB, GDDR3, 128 bit 14 tháng 8 2008
NVIDIA Quadro FX 570M
Quadro FX Mobile (x700M)
G84 PCIe 1.0 x16 475 MHz 512 MB, GDDR3, 128 bit 1 tháng 6 2007

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.