Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 800M

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce 845M
GeForce 800M
GM108 PCIe 3.0 x8 1071 MHz 2 GB, GDDR5, 64 bit 26 tháng 8 2015
NVIDIA GeForce 820M
GeForce 800M
GK107 PCIe 3.0 x16 810 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 21 tháng 3 2015
NVIDIA GeForce 810M
GeForce 800M
GK107 PCIe 3.0 x16 835 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 21 tháng 3 2015
NVIDIA GeForce 845M
GeForce 800M
GM107 PCIe 3.0 x16 863 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 7 tháng 2 2015
NVIDIA GeForce GTX 860M OEM
GeForce 800M
GM107 MXM-B (3.0) 1020 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 5 tháng 2 2015
NVIDIA GeForce 810M
GeForce 800M
GF117 PCIe 2.0 x16 738 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 24 tháng 3 2014
NVIDIA GeForce 800M
GeForce 800M
GF117 PCIe 2.0 x16 738 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 17 tháng 3 2014
NVIDIA GeForce GTX 870M
GeForce 800M
GK104 MXM-B (3.0) 941 MHz 3 GB, GDDR5, 192 bit 12 tháng 3 2014
NVIDIA GeForce GTX 880M
GeForce 800M
GK104 MXM-B (3.0) 954 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 12 tháng 3 2014
NVIDIA GeForce GTX 850M
GeForce 800M
GM107 PCIe 3.0 x16 902 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 12 tháng 3 2014
NVIDIA GeForce 830M
GeForce 800M
GM108 PCIe 3.0 x8 1082 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 12 tháng 3 2014
NVIDIA GeForce 840M
GeForce 800M
GM108 PCIe 3.0 x8 1029 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 12 tháng 3 2014
NVIDIA GeForce GTX 860M
GeForce 800M
GK104 PCIe 3.0 x16 797 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 10 tháng 3 2014
NVIDIA GeForce 825M
GeForce 800M
GK208 PCIe 3.0 x8 850 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 27 tháng 1 2014
NVIDIA GeForce GTX 860M
GeForce 800M
GM107 MXM-B (3.0) 1020 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 13 tháng 1 2014
NVIDIA GeForce GT 820M
GeForce 800M
GF117 PCIe 2.0 x16 775 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 27 tháng 11 2013
NVIDIA GeForce 820M
GeForce 800M
GF117 PCIe 2.0 x16 625 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 27 tháng 11 2013

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.