Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA Quadro Plex

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA Quadro Plex 7000
Quadro Plex
GF110 PCIe 2.0 x16 574 MHz 6 GB, GDDR5, 384 bit 25 tháng 7 2011
NVIDIA Quadro Plex 1000 Model II
Quadro Plex
G70 PCIe 1.0 x16 470 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 25 tháng 7 2008
NVIDIA Quadro Plex 1000 Model IV
Quadro Plex
G80 PCIe 1.0 x16 600 MHz 1536 MB, GDDR3, 384 bit 25 tháng 7 2008
NVIDIA Quadro Plex 2100 S4
Quadro Plex
G80 PCIe 1.0 x16 600 MHz 1536 MB, GDDR3, 384 bit 25 tháng 7 2008
NVIDIA Quadro Plex 2100 D4
Quadro Plex
G92 PCIe 2.0 x16 500 MHz 1024 MB, GDDR3, 256 bit 25 tháng 7 2008
NVIDIA Quadro Plex 2200 D2
Quadro Plex
GT200B PCIe 2.0 x16 648 MHz 4 GB, GDDR3, 512 bit 25 tháng 7 2008
NVIDIA Quadro Plex 2200 S4
Quadro Plex
GT200B PCIe 2.0 x16 648 MHz 4 GB, GDDR3, 512 bit 25 tháng 7 2008

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.