Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 200M

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce GTX 285M
GeForce 200M
G92 MXM-B (3.0) 600 MHz 1024 MB, GDDR3, 256 bit 1 tháng 2 2010
NVIDIA GeForce GT 240M LE
GeForce 200M
G96C PCIe 2.0 x16 600 MHz 512 MB, DDR2, 128 bit 15 tháng 1 2010
NVIDIA GeForce GT 220M
GeForce 200M
G96C MXM-II 500 MHz 512 MB, GDDR3, 128 bit 15 tháng 6 2009
NVIDIA GeForce GTS 250M
GeForce 200M
GT215 PCIe 2.0 x16 500 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 15 tháng 6 2009
NVIDIA GeForce GTS 260M
GeForce 200M
GT215 PCIe 2.0 x16 550 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 15 tháng 6 2009
NVIDIA GeForce GT 230M
GeForce 200M
GT216 PCIe 2.0 x16 500 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 15 tháng 6 2009
NVIDIA GeForce GT 240M
GeForce 200M
GT216 PCIe 2.0 x16 550 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 15 tháng 6 2009
NVIDIA GeForce G210M
GeForce 200M
GT218 PCIe 2.0 x16 625 MHz 512 MB, GDDR3, 64 bit 15 tháng 6 2009
NVIDIA GeForce GTX 260M
GeForce 200M
G92 PCIe 2.0 x16 550 MHz 1024 MB, GDDR3, 256 bit 3 tháng 3 2009
NVIDIA GeForce GTX 280M
GeForce 200M
G92 MXM-IV 585 MHz 1024 MB, GDDR3, 256 bit 3 tháng 3 2009
NVIDIA GeForce G205M
GeForce 200M
C79 PCIe 1.0 x16 450 MHz System Shared, System Shared, System Shared 8 tháng 1 2009

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.