Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 9M (9500M)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce 9500M G
GeForce 9M (9500M)
G96 PCIe 2.0 x16 500 MHz 512 MB, GDDR3, 128 bit 3 tháng 6 2008
NVIDIA GeForce 9500M GS
GeForce 9M (9500M)
G84 PCIe 1.0 x16 475 MHz 512 MB, GDDR3, 128 bit 1 tháng 2 2008

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.