Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA Mining GPUs

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA CMP 170HX
Mining GPUs
GA100 PCIe 4.0 x4 1140 MHz 16 GB, HBM2e, 4096 bit 1 tháng 9 2021
NVIDIA CMP 90HX
Mining GPUs
GA102 PCIe 4.0 x16 1500 MHz 10 GB, GDDR6X, 320 bit 28 tháng 7 2021
NVIDIA CMP 50HX
Mining GPUs
TU102 PCIe 3.0 x16 1350 MHz 10 GB, GDDR6, 320 bit 28 tháng 7 2021
NVIDIA CMP 40HX
Mining GPUs
TU106 PCIe 3.0 x16 1470 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 25 tháng 2 2021
NVIDIA CMP 30HX
Mining GPUs
TU116 PCIe 3.0 x4 1530 MHz 6 GB, GDDR6, 192 bit 25 tháng 2 2021
NVIDIA P102-101
Mining GPUs
GP102 PCIe 3.0 x4 1557 MHz 10 GB, GDDR5, 320 bit 29 tháng 8 2020
NVIDIA P106M
Mining GPUs
GP106 PCIe 3.0 x16 1291 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 23 tháng 1 2019
NVIDIA P102-100
Mining GPUs
GP102 PCIe 3.0 x4 1582 MHz 5 GB, GDDR5X, 320 bit 12 tháng 2 2018
NVIDIA P104-101
Mining GPUs
GP104 PCIe 3.0 x16 1506 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 5 tháng 1 2018
NVIDIA P104-100
Mining GPUs
GP104 PCIe 3.0 x16 1607 MHz 4 GB, GDDR5X, 256 bit 12 tháng 12 2017
NVIDIA P106-090
Mining GPUs
GP106 PCIe 3.0 x16 1354 MHz 3 GB, GDDR5, 192 bit 31 tháng 7 2017
NVIDIA P106-100
Mining GPUs
GP106 PCIe 3.0 x16 1506 MHz 6 GB, GDDR5, 192 bit 19 tháng 6 2017
NVIDIA CMP 70HX
Mining GPUs
GA104 PCIe 4.0 x16 1365 MHz 8 GB, GDDR6X, 256 bit 13 tháng 6 2024

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.