Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 900A

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce 920A
GeForce 900A
GK208B PCIe 3.0 x8 954 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 13 tháng 3 2015
NVIDIA GeForce GTX 950A
GeForce 900A
GM107 MXM-B (3.0) 993 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 13 tháng 3 2015
NVIDIA GeForce GTX 960A
GeForce 900A
GM107 MXM-B (3.0) 1029 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 13 tháng 3 2015
NVIDIA GeForce 930A
GeForce 900A
GM108 PCIe 3.0 x8 928 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 13 tháng 3 2015
NVIDIA GeForce 940A
GeForce 900A
GM108 PCIe 3.0 x8 1072 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 13 tháng 3 2015
NVIDIA GeForce 940A
GeForce 900A
GM108 PCIe 3.0 x8 1029 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 13 tháng 3 2015
NVIDIA GeForce 945A
GeForce 900A
GM108 PCIe 3.0 x8 1006 MHz 1024 MB, GDDR5, 64 bit 13 tháng 3 2015

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.