Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA ION

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA ION
ION
C79 PCI 450 MHz System Shared, System Shared, System Shared 3 tháng 6 2008
NVIDIA ION
ION
C7A-ION PCI 450 MHz System Shared, System Shared, System Shared 3 tháng 6 2008
NVIDIA ION
ION
GT218 PCIe 2.0 x16 500 MHz System Shared, System Shared, System Shared 3 tháng 6 2008
NVIDIA ION 2
ION
GT218 PCIe 2.0 x16 500 MHz System Shared, System Shared, System Shared 3 tháng 6 2008
NVIDIA ION
ION
ION PCI 575 MHz System Shared, System Shared, System Shared 3 tháng 6 2008
NVIDIA ION
ION
ION PCI 450 MHz System Shared, System Shared, System Shared 3 tháng 6 2008
NVIDIA ION HX
ION
ION PCI 450 MHz System Shared, System Shared, System Shared 3 tháng 6 2008
NVIDIA ION LE
ION
ION PCI 450 MHz System Shared, System Shared, System Shared 3 tháng 6 2008

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.