Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA NVS Mobile (x200M)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA NVS 5200M
NVS Mobile (x200M)
GF108 MXM 672 MHz 1024 MB, GDDR5, 64 bit 17 tháng 9 2012
NVIDIA NVS 5200M
NVS Mobile (x200M)
GF117 MXM 625 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 1 tháng 6 2012
NVIDIA NVS 4200M
NVS Mobile (x200M)
GF119 MXM 810 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 22 tháng 2 2011

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.