Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 6 IGP

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce 6100
GeForce 6 IGP
C51 PCI 425 MHz System Shared, System Shared, System Shared 11 tháng 10 2004
NVIDIA GeForce 6150
GeForce 6 IGP
C51 PCI 475 MHz System Shared, System Shared, System Shared 11 tháng 10 2004
NVIDIA GeForce 6150 LE
GeForce 6 IGP
C51 PCI 425 MHz System Shared, System Shared, System Shared 11 tháng 10 2004
NVIDIA GeForce 6100 + nForce 400
GeForce 6 IGP
C61 PCI 425 MHz System Shared, System Shared, System Shared 11 tháng 10 2004
NVIDIA GeForce 6100 + nForce 405
GeForce 6 IGP
C61 PCI 425 MHz System Shared, System Shared, System Shared 11 tháng 10 2004
NVIDIA GeForce 6100 + nForce 420
GeForce 6 IGP
C61 PCI 425 MHz System Shared, System Shared, System Shared 11 tháng 10 2004
NVIDIA GeForce 6100 + nForce 430
GeForce 6 IGP
C61 PCI 425 MHz System Shared, System Shared, System Shared 11 tháng 10 2004
NVIDIA GeForce 6150 SE + nForce 430
GeForce 6 IGP
C61 PCI 425 MHz System Shared, System Shared, System Shared 11 tháng 10 2004

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.