Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA Quadro Mobile (Mx000M)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA Quadro M500M
Quadro Mobile (Mx000M)
GM108 MXM-A (3.0) 1029 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 27 tháng 4 2016
NVIDIA Quadro M5500 Mobile
Quadro Mobile (Mx000M)
GM204 MXM-B (3.0) 1140 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 8 tháng 4 2016
NVIDIA Quadro M2000M
Quadro Mobile (Mx000M)
GM107 MXM-A (3.0) 1029 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 3 tháng 12 2015
NVIDIA Quadro M1000M
Quadro Mobile (Mx000M)
GM107 MXM-A (3.0) 993 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 18 tháng 8 2015
NVIDIA Quadro M600M
Quadro Mobile (Mx000M)
GM107 MXM-A (3.0) 837 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 18 tháng 8 2015
NVIDIA Quadro M3000M
Quadro Mobile (Mx000M)
GM204 PCIe 3.0 x16 1050 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 18 tháng 8 2015
NVIDIA Quadro M4000M
Quadro Mobile (Mx000M)
GM204 PCIe 3.0 x16 975 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 18 tháng 8 2015
NVIDIA Quadro M5000M
Quadro Mobile (Mx000M)
GM204 MXM-B (3.0) 975 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 18 tháng 8 2015

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.