Danh sách bộ vi xử lý AMD

So sánh

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Ryzen 5 5600G
Ryzen 5 (Cezanne)
6 / 12 3.9 GHz
(up to 4.4 GHz)
AMD Socket AM4 16MB 65 W 13 tháng 4 2021
AMD Ryzen 3 5300G
Ryzen 3 (Cezanne)
4 / 8 4 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket AM4 8MB 65 W 13 tháng 4 2021
AMD Ryzen 7 5700G
Ryzen 7 (Cezanne)
8 / 16 3.8 GHz
(up to 4.6 GHz)
AMD Socket AM4 16MB 65 W 13 tháng 4 2021
AMD EPYC 7663
EPYC (Milan)
56 / 112 2000 MHz
(up to 3.5 GHz)
AMD Socket SP3 256MB (shared) 240 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 7313P
EPYC (Milan)
16 / 32 3 GHz
(up to 3.7 GHz)
AMD Socket SP3 128MB (shared) 155 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 7343
EPYC (Milan)
16 / 32 3.2 GHz
(up to 3.9 GHz)
AMD Socket SP3 128MB (shared) 190 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 7713P
EPYC (Milan)
64 / 128 2000 MHz
(up to 3.675 GHz)
AMD Socket SP3 256MB (shared) 225 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 7763
EPYC (Milan)
64 / 128 2.45 GHz
(up to 3.5 GHz)
AMD Socket SP3 256MB (shared) 280 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 7513
EPYC (Milan)
32 / 64 2.6 GHz
(up to 3.65 GHz)
AMD Socket SP3 128MB (shared) 200 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 7543
EPYC (Milan)
32 / 64 2.8 GHz
(up to 3.7 GHz)
AMD Socket SP3 256MB (shared) 225 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 7443
EPYC (Milan)
24 / 48 2.85 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket SP3 128MB (shared) 200 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 7453
EPYC (Milan)
28 / 56 2.75 GHz
(up to 3.45 GHz)
AMD Socket SP3 64MB (shared) 225 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 7543P
EPYC (Milan)
32 / 64 2.8 GHz
(up to 3.7 GHz)
AMD Socket SP3 256MB (shared) 225 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 7643
EPYC (Milan)
48 / 96 2.3 GHz
(up to 3.6 GHz)
AMD Socket SP3 256MB (shared) 225 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 75F3
EPYC (Milan)
32 / 64 2.95 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket SP3 256MB (shared) 280 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 7443P
EPYC (Milan)
24 / 48 2.85 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket SP3 128MB (shared) 200 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 74F3
EPYC (Milan)
24 / 48 2.8 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket SP3 256MB (shared) 240 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 72F3
EPYC (Milan)
8 / 16 3.7 GHz
(up to 4.1 GHz)
AMD Socket SP3 256MB (shared) 180 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 73F3
EPYC (Milan)
16 / 32 3.5 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket SP3 256MB (shared) 240 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 7713
EPYC (Milan)
64 / 128 2000 MHz
(up to 3.675 GHz)
AMD Socket SP3 256MB (shared) 225 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 7413
EPYC (Milan)
24 / 48 2.65 GHz
(up to 3.6 GHz)
AMD Socket SP3 128MB (shared) 180 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 7313
EPYC (Milan)
16 / 32 3 GHz
(up to 3.7 GHz)
AMD Socket SP3 128MB (shared) 155 W 15 tháng 3 2021
AMD Ryzen 9 5900HX
Ryzen 9 (Cezanne)
8 / 16 3.3 GHz
(up to 4.6 GHz)
AMD Socket FP6 16MB (shared) 45 W 12 tháng 1 2021
AMD Ryzen 5 5500U
Ryzen 5 (Lucienne)
6 / 12 2.1 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket FP6 8MB (shared) 25 W 12 tháng 1 2021
AMD Ryzen 7 5800H
Ryzen 7 (Cezanne)
8 / 16 3.2 GHz
(up to 4.4 GHz)
AMD Socket FP6 16MB (shared) 54 W 12 tháng 1 2021
AMD Ryzen 7 5800HS
Ryzen 7 (Cezanne)
8 / 16 2.8 GHz
(up to 4.4 GHz)
AMD Socket FP6 16MB (shared) 35 W 12 tháng 1 2021
AMD Ryzen 9 5980HS
Ryzen 9 (Cezanne)
8 / 16 3 GHz
(up to 4.8 GHz)
AMD Socket FP6 16MB (shared) 35 W 12 tháng 1 2021
AMD Ryzen 9 5900X
Ryzen 9 (Vermeer)
12 / 24 3.7 GHz
(up to 4.8 GHz)
AMD Socket AM4 64MB 105 W 5 tháng 11 2020
AMD Ryzen 9 5950X
Ryzen 9 (Vermeer)
16 / 32 3.4 GHz
(up to 4.9 GHz)
AMD Socket AM4 64MB 105 W 5 tháng 11 2020
AMD Ryzen 7 5800X
Ryzen 7 (Vermeer)
8 / 16 3.8 GHz
(up to 4.7 GHz)
AMD Socket AM4 32MB 105 W 5 tháng 11 2020
AMD Ryzen 5 5600X
Ryzen 5 (Vermeer)
6 / 12 3.7 GHz
(up to 4.6 GHz)
AMD Socket AM4 32MB 65 W 5 tháng 11 2020
AMD Ryzen 5 PRO 4650G
Ryzen 5 (Renoir)
6 / 12 3.7 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket AM4 8MB (shared) 65 W 21 tháng 7 2020
AMD Ryzen 5 4600G
Ryzen 5 (Renoir)
6 / 12 3.7 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket AM4 8MB (shared) 65 W 21 tháng 7 2020
AMD Ryzen 7 4700G
Ryzen 7 (Renoir)
8 / 16 3.6 GHz
(up to 4.4 GHz)
AMD Socket AM4 8MB 65 W 21 tháng 7 2020
AMD Ryzen 7 PRO 4750G
Ryzen 7 (Renoir)
8 / 16 3.6 GHz
(up to 4.4 GHz)
AMD Socket AM4 8MB 65 W 21 tháng 7 2020
AMD Ryzen 7 PRO 4750GE
Ryzen 7 (Renoir)
8 / 16 3.1 GHz
(up to 4.3 GHz)
AMD Socket AM4 8MB 35 W 21 tháng 7 2020
AMD Ryzen 7 4700GE
Ryzen 7 (Renoir)
8 / 16 3.1 GHz
(up to 4.3 GHz)
AMD Socket AM4 8MB 35 W 21 tháng 7 2020
AMD Ryzen 5 4600GE
Ryzen 5 (Renoir)
6 / 12 3.3 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket AM4 8MB (shared) 35 W 21 tháng 7 2020
AMD Athlon Gold 3150GE
Athlon (Dali)
4 / 4 3.5 GHz
(up to 3.8 GHz)
AMD Socket AM4 4MB (shared) 35 W 21 tháng 7 2020
AMD Ryzen 5 PRO 4650GE
Ryzen 5 (Renoir)
6 / 12 3.3 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket AM4 8MB (shared) 35 W 21 tháng 7 2020
AMD Ryzen 3 4300G
Ryzen 3 (Renoir)
4 / 8 3.8 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket AM4 4MB (shared) 65 W 21 tháng 7 2020
AMD Ryzen 3 4300GE
Ryzen 3 (Renoir)
4 / 8 3.5 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket AM4 4MB (shared) 35 W 21 tháng 7 2020
AMD Ryzen 3 PRO 4350G
Ryzen 3 (Renoir)
4 / 8 3.8 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket AM4 4MB (shared) 65 W 21 tháng 7 2020
AMD Ryzen 3 PRO 4350GE
Ryzen 3 (Renoir)
4 / 8 3.5 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket AM4 4MB (shared) 35 W 21 tháng 7 2020
AMD Athlon Gold 3150G
Athlon (Dali)
4 / 4 3.5 GHz
(up to 3.9 GHz)
AMD Socket AM4 4MB (shared) 65 W 21 tháng 7 2020
AMD Athlon Gold PRO 3150G
Athlon (Dali)
4 / 4 3.5 GHz
(up to 3.9 GHz)
AMD Socket AM4 4MB (shared) 65 W 21 tháng 7 2020
AMD Athlon Silver 3050GE
Athlon (Dali)
2 / 4 3.4 GHz AMD Socket AM4 4MB (shared) 35 W 21 tháng 7 2020
AMD Athlon Silver PRO 3125GE
Athlon (Dali)
2 / 4 3.4 GHz AMD Socket AM4 4MB (shared) 35 W 21 tháng 7 2020
AMD Athlon Gold PRO 3150GE
Athlon (Dali)
4 / 4 3.5 GHz
(up to 3.8 GHz)
AMD Socket AM4 4MB (shared) 35 W 21 tháng 7 2020
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX
Ryzen Threadripper (Matisse)
32 / 64 3.5 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket WRX8 128MB 280 W 14 tháng 7 2020
Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.