Danh sách bộ vi xử lý AMD Turion 64

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Turion 64 ML-44
Turion 64 (Lancaster)
1 / 1 2.4 GHz AMD Socket 754 35 W 4 tháng 1 2006
AMD Turion 64 ML-42
Turion 64 (Lancaster)
1 / 1 2.4 GHz AMD Socket 754 35 W 4 tháng 10 2005
AMD Turion 64 MT-37
Turion 64 (Lancaster)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket 754 25 W 8 tháng 8 2005
AMD Turion 64 MT-40
Turion 64 (Lancaster)
1 / 1 2.2 GHz AMD Socket 754 25 W 8 tháng 8 2005
AMD Turion 64 ML-28
Turion 64 (Lancaster)
1 / 1 1600 MHz AMD Socket 754 32 W 22 tháng 6 2005
AMD Turion 64 ML-40
Turion 64 (Lancaster)
1 / 1 2.2 GHz AMD Socket 754 35 W 22 tháng 6 2005
AMD Turion 64 MT-28
Turion 64 (Lancaster)
1 / 1 1600 MHz AMD Socket 754 22 W 22 tháng 6 2005
AMD Turion 64 ML-30
Turion 64 (Lancaster)
1 / 1 1600 MHz AMD Socket 754 35 W 10 tháng 3 2005
AMD Turion 64 ML-32
Turion 64 (Lancaster)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket 754 35 W 10 tháng 3 2005
AMD Turion 64 ML-34
Turion 64 (Lancaster)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket 754 35 W 10 tháng 3 2005
AMD Turion 64 ML-37
Turion 64 (Lancaster)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket 754 35 W 10 tháng 3 2005
AMD Turion 64 MT-30
Turion 64 (Lancaster)
1 / 1 1600 MHz AMD Socket 754 22 W 10 tháng 3 2005
AMD Turion 64 MT-32
Turion 64 (Lancaster)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket 754 25 W 10 tháng 3 2005
AMD Turion 64 MT-34
Turion 64 (Lancaster)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket 754 25 W 10 tháng 3 2005

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.