Danh sách bộ vi xử lý AMD Athlon 64

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Athlon 64 LE-1640
Athlon 64 (Orleans)
1 / 1 2.6 GHz AMD Socket AM2 45 W 7 tháng 1 2009
AMD Athlon 64 2650e
Athlon 64 (Lima)
1 / 1 1600 MHz AMD Socket AM2 15 W 1 tháng 1 2009
AMD Athlon 64 2850e
Athlon 64 (Lima)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket AM2 22 W 1 tháng 8 2008
AMD Athlon 64 2000+
Athlon 64 (Lima)
1 / 1 1000 MHz AMD Socket AM2 8 W 1 tháng 6 2008
AMD Athlon 64 LE-1660
Athlon 64 (Lima)
1 / 1 2.8 GHz AMD Socket AM2 45 W 1 tháng 5 2008
AMD Athlon 64 LE-1640B
Athlon 64 (Lima)
1 / 1 2.7 GHz AMD Socket AM2 45 W 28 tháng 4 2008
AMD Athlon 64 3100+
Athlon 64 (Lima)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket AM2 25 W 21 tháng 4 2008
AMD Athlon 64 LE-1640
Athlon 64 (Lima)
1 / 1 2.7 GHz AMD Socket AM2 45 W 1 tháng 4 2008
AMD Athlon 64 2600+
Athlon 64 (Lima)
1 / 1 1600 MHz AMD Socket AM2 15 W 1 tháng 1 2008
AMD Athlon 64 LE-1640
Athlon 64 (Windsor)
1 / 1 2.6 GHz AMD Socket AM2 45 W 8 tháng 10 2007
AMD Athlon 64 LE-1620
Athlon 64 (Windsor)
1 / 1 2.4 GHz AMD Socket AM2 45 W 8 tháng 10 2007
AMD Athlon 64 LE-1620
Athlon 64 (Orleans)
1 / 1 2.4 GHz AMD Socket AM2 45 W 8 tháng 10 2007
AMD Athlon 64 LE-1600
Athlon 64 (Orleans)
1 / 1 2.2 GHz AMD Socket AM2 45 W 8 tháng 10 2007
AMD Athlon 64 LE-1600
Athlon 64 (Windsor)
1 / 1 2.2 GHz AMD Socket AM2 45 W 8 tháng 10 2007
AMD Athlon 64 3800+ (F3)
Athlon 64 (Orleans)
1 / 1 2.4 GHz AMD Socket AM2 59 W 20 tháng 2 2007
AMD Athlon 64 4000+ (F3)
Athlon 64 (Orleans)
1 / 1 2.6 GHz AMD Socket AM2 59 W 20 tháng 2 2007
AMD Athlon 64 4000+
Athlon 64 (Windsor)
1 / 1 2.6 GHz AMD Socket AM2 62 W 20 tháng 2 2007
AMD Athlon 64 3800+
Athlon 64 (Windsor)
1 / 1 2.4 GHz AMD Socket AM2 62 W 20 tháng 2 2007
AMD Athlon 64 3800+
Athlon 64 (Lima)
1 / 1 2.4 GHz AMD Socket AM2 45 W 20 tháng 2 2007
AMD Athlon 64 3500+ EE
Athlon 64 (Orleans)
1 / 1 2.2 GHz AMD Socket AM2 35 W 20 tháng 2 2007
AMD Athlon 64 3500+ (F3)
Athlon 64 (Orleans)
1 / 1 2.2 GHz AMD Socket AM2 59 W 20 tháng 2 2007
AMD Athlon 64 3500+
Athlon 64 (Lima)
1 / 1 2.2 GHz AMD Socket AM2 45 W 20 tháng 2 2007
AMD Athlon 64 3500+
Athlon 64 (Windsor)
1 / 1 2.2 GHz AMD Socket AM2 62 W 20 tháng 2 2007
AMD Athlon 64 3200+
Athlon 64 (Lima)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket AM2 45 W 20 tháng 2 2007
AMD Athlon 64 3000+
Athlon 64 (Orleans)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket AM2 62 W 23 tháng 5 2006
AMD Athlon 64 3200+
Athlon 64 (Orleans)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket AM2 62 W 23 tháng 5 2006
AMD Athlon 64 3500+
Athlon 64 (Orleans)
1 / 1 2.2 GHz AMD Socket AM2 62 W 23 tháng 5 2006
AMD Athlon 64 3800+
Athlon 64 (Orleans)
1 / 1 2.4 GHz AMD Socket AM2 62 W 23 tháng 5 2006
AMD Athlon 64 1500+
Athlon 64 (Venice)
1 / 1 1000 MHz AMD Socket 754 9 W 7 tháng 11 2005
AMD Athlon 64 4000+
Athlon 64 (Newark)
1 / 1 2.6 GHz AMD Socket 754 62 W 16 tháng 8 2005
AMD Athlon 64 3200+
Athlon 64 (Manchester)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket 939 67 W 31 tháng 5 2005
AMD Athlon 64 3500+
Athlon 64 (Manchester)
1 / 1 2.2 GHz AMD Socket 939 67 W 31 tháng 5 2005
AMD Athlon 64 3000+
Athlon 64 (Newark)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket 754 62 W 14 tháng 4 2005
AMD Athlon 64 3200+
Athlon 64 (Newark)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket 754 62 W 14 tháng 4 2005
AMD Athlon 64 3200+
Athlon 64 (Newark)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket 754 83 W 14 tháng 4 2005
AMD Athlon 64 3400+
Athlon 64 (Newark)
1 / 1 2.2 GHz AMD Socket 754 83 W 14 tháng 4 2005
AMD Athlon 64 3700+
Athlon 64 (Newark)
1 / 1 2.4 GHz AMD Socket 754 83 W 14 tháng 4 2005
AMD Athlon 64 3500+
Athlon 64 (Venice)
1 / 1 2.2 GHz AMD Socket 939 67 W 4 tháng 4 2005
AMD Athlon 64 3800+
Athlon 64 (Venice)
1 / 1 2.4 GHz AMD Socket 939 89 W 4 tháng 4 2005
AMD Athlon 64 3000+
Athlon 64 (Venice)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket 939 67 W 4 tháng 4 2005
AMD Athlon 64 3200+
Athlon 64 (Venice)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket 939 67 W 4 tháng 4 2005
AMD Athlon 64 4000+
Athlon 64 (Clawhammer)
1 / 1 2.4 GHz AMD Socket 939 89 W 19 tháng 10 2004
AMD Athlon 64 4000+
Athlon 64 (San Diego)
1 / 1 2.4 GHz AMD Socket 939 89 W 19 tháng 10 2004
AMD Athlon 64 3000+
Athlon 64 (Winchester)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket 939 67 W 14 tháng 10 2004
AMD Athlon 64 3200+
Athlon 64 (Winchester)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket 939 67 W 14 tháng 10 2004
AMD Athlon 64 3500+
Athlon 64 (Winchester)
1 / 1 2.2 GHz AMD Socket 939 67 W 14 tháng 10 2004
AMD Athlon 64 3800+
Athlon 64 (NewCastle)
1 / 1 2.4 GHz AMD Socket 939 89 W 1 tháng 6 2004
AMD Athlon 64 3800+
Athlon 64 (Clawhammer)
1 / 1 2.4 GHz AMD Socket 939 89 W 1 tháng 6 2004
AMD Athlon 64 3700+
Athlon 64 (Clawhammer)
1 / 1 2.4 GHz AMD Socket 754 89 W 1 tháng 6 2004
AMD Athlon 64 3600+
Athlon 64 (Clawhammer)
1 / 1 2.4 GHz AMD Socket 754 89 W 1 tháng 6 2004

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.