Danh sách bộ vi xử lý AMD Sempron

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Sempron 3850
Sempron (Kabini)
4 / 4 1300 MHz AMD Socket AM1 25 W 9 tháng 4 2014
AMD Sempron 2650
Sempron (Kabini)
2 / 2 1450 MHz AMD Socket AM1 25 W 9 tháng 4 2014
AMD Sempron 130
Sempron (Sargas)
1 / 1 2.6 GHz AMD Socket AM3 45 W 1 tháng 8 2011
AMD Sempron 150
Sempron (Sargas)
1 / 1 2.9 GHz AMD Socket AM3 45 W 7 tháng 12 2010
AMD Sempron 145
Sempron (Sargas)
1 / 1 2.8 GHz AMD Socket AM3 45 W 1 tháng 9 2010
AMD Sempron 180
Sempron (Regor)
2 / 2 2.4 GHz AMD Socket AM3 45 W 1 tháng 9 2010
AMD Sempron 140
Sempron (Sargas)
1 / 1 2.7 GHz AMD Socket AM3 45 W 22 tháng 7 2009
AMD Sempron LE-1250
Sempron (Sparta)
1 / 1 2.2 GHz AMD Socket AM2 45 W 8 tháng 10 2007
AMD Sempron LE-1300
Sempron (Sparta)
1 / 1 2.3 GHz AMD Socket AM2 45 W 8 tháng 10 2007
AMD Sempron LE-1150
Sempron (Sparta)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket AM2 45 W 1 tháng 8 2007
AMD Sempron LE-1100
Sempron (Sparta)
1 / 1 1900 MHz AMD Socket AM2 45 W 1 tháng 8 2007
AMD Sempron LE-1200
Sempron (Sparta)
1 / 1 2.1 GHz AMD Socket AM2 45 W 1 tháng 8 2007
AMD Sempron 3800+
Sempron (Manila)
1 / 1 2.2 GHz AMD Socket AM2 62 W 23 tháng 10 2006
AMD Sempron 3000+
Sempron (Manila)
1 / 1 1600 MHz AMD Socket AM2 62 W 23 tháng 5 2006
AMD Sempron 3600+
Sempron (Manila)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket AM2 62 W 23 tháng 5 2006
AMD Sempron 3500+ EE SFF
Sempron (Manila)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket AM2 35 W 23 tháng 5 2006
AMD Sempron 3500+
Sempron (Manila)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket AM2 62 W 23 tháng 5 2006
AMD Sempron 3400+
Sempron (Manila)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket AM2 62 W 23 tháng 5 2006
AMD Sempron 2800+
Sempron (Manila)
1 / 1 1600 MHz AMD Socket AM2 62 W 23 tháng 5 2006
AMD Sempron 3000+ EE SFF
Sempron (Manila)
1 / 1 1600 MHz AMD Socket AM2 35 W 23 tháng 5 2006
AMD Sempron 3200+
Sempron (Manila)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket AM2 62 W 23 tháng 5 2006
AMD Sempron 3400+ EE SFF
Sempron (Manila)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket AM2 35 W 23 tháng 5 2006
AMD Sempron 3200+ EE SFF
Sempron (Manila)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket AM2 35 W 23 tháng 5 2006
AMD Sempron 3000+
Sempron (Palermo)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket 939 62 W 1 tháng 10 2005
AMD Sempron 3500+
Sempron (Palermo)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket 939 62 W 1 tháng 10 2005
AMD Sempron 3200+
Sempron (Palermo)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket 939 62 W 1 tháng 10 2005
AMD Sempron 3400+
Sempron (Palermo)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket 939 62 W 1 tháng 10 2005
AMD Sempron 3400+
Sempron (Palermo)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket 754 62 W 1 tháng 8 2005
AMD Sempron 2500+
Sempron (Palermo)
1 / 1 1400 MHz AMD Socket 754 62 W 7 tháng 7 2005
AMD Sempron 3100+
Sempron (Palermo)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket 754 62 W 1 tháng 4 2005
AMD Sempron 3000+
Sempron (Palermo)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket 754 62 W 1 tháng 4 2005
AMD Sempron 3300+
Sempron (Palermo)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket 754 62 W 1 tháng 4 2005
AMD Sempron 3000+
Sempron (Paris)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket 754 62 W 15 tháng 2 2005
AMD Sempron 3000+
Sempron (Barton)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket A 62 W 17 tháng 9 2004
AMD Sempron 2200+
Sempron (Thorton)
1 / 1 1500 MHz AMD Socket A 62 W 1 tháng 8 2004
AMD Sempron 2600+
Sempron (Palermo)
1 / 1 1600 MHz AMD Socket 754 62 W 1 tháng 8 2004
AMD Sempron 2400+
Sempron (Thorton)
1 / 1 1667 MHz AMD Socket A 62 W 1 tháng 8 2004
AMD Sempron 2800+
Sempron (Thorton)
1 / 1 1992 MHz AMD Socket A 62 W 1 tháng 8 2004
AMD Sempron 2800+
Sempron (Palermo)
1 / 1 1600 MHz AMD Socket 754 62 W 1 tháng 8 2004
AMD Sempron 3100+
Sempron (Paris)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket 754 62 W 28 tháng 7 2004
AMD Sempron 2300+
Sempron (Thoroughbred)
1 / 1 1583 MHz AMD Socket A 62 W 28 tháng 7 2004
AMD Sempron 2200+
Sempron (Thoroughbred)
1 / 1 1500 MHz AMD Socket A 62 W 28 tháng 7 2004
AMD Sempron 2800+
Sempron (Thoroughbred)
1 / 1 1992 MHz AMD Socket A 62 W 28 tháng 7 2004
AMD Sempron 2600+
Sempron (Thoroughbred)
1 / 1 1833 MHz AMD Socket A 62 W 28 tháng 7 2004
AMD Sempron 2500+
Sempron (Thoroughbred)
1 / 1 1750 MHz AMD Socket A 62 W 28 tháng 7 2004
AMD Sempron 2400+
Sempron (Thoroughbred)
1 / 1 1667 MHz AMD Socket A 62 W 28 tháng 7 2004
AMD Sempron 2200+
Sempron (Barton)
1 / 1 1500 MHz AMD Socket A 62 W 1 tháng 1 2001
AMD Sempron 2300+
Sempron (Barton)
1 / 1 1583 MHz AMD Socket A 62 W 1 tháng 1 2001
AMD Sempron 2400+
Sempron (Barton)
1 / 1 1667 MHz AMD Socket A 62 W 1 tháng 1 2001
AMD Sempron 2500+
Sempron (Barton)
1 / 1 1750 MHz AMD Socket A 62 W 1 tháng 1 2001

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.