Danh sách bộ vi xử lý AMD Ryzen 7

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Ryzen 7 5700G
Ryzen 7 (Cezanne)
8 / 16 3.8 GHz
(up to 4.6 GHz)
AMD Socket AM4 16MB 65 W 13 tháng 4 2021
AMD Ryzen 7 5800H
Ryzen 7 (Cezanne)
8 / 16 3.2 GHz
(up to 4.4 GHz)
AMD Socket FP6 16MB (shared) 54 W 12 tháng 1 2021
AMD Ryzen 7 5800HS
Ryzen 7 (Cezanne)
8 / 16 2.8 GHz
(up to 4.4 GHz)
AMD Socket FP6 16MB (shared) 35 W 12 tháng 1 2021
AMD Ryzen 7 5800X
Ryzen 7 (Vermeer)
8 / 16 3.8 GHz
(up to 4.7 GHz)
AMD Socket AM4 32MB 105 W 5 tháng 11 2020
AMD Ryzen 7 4700G
Ryzen 7 (Renoir)
8 / 16 3.6 GHz
(up to 4.4 GHz)
AMD Socket AM4 8MB 65 W 21 tháng 7 2020
AMD Ryzen 7 4700GE
Ryzen 7 (Renoir)
8 / 16 3.1 GHz
(up to 4.3 GHz)
AMD Socket AM4 8MB 35 W 21 tháng 7 2020
AMD Ryzen 7 PRO 4750G
Ryzen 7 (Renoir)
8 / 16 3.6 GHz
(up to 4.4 GHz)
AMD Socket AM4 8MB 65 W 21 tháng 7 2020
AMD Ryzen 7 PRO 4750GE
Ryzen 7 (Renoir)
8 / 16 3.1 GHz
(up to 4.3 GHz)
AMD Socket AM4 8MB 35 W 21 tháng 7 2020
AMD Ryzen 7 3800XT
Ryzen 7 (Matisse 2)
8 / 16 3.8 GHz
(up to 4.7 GHz)
AMD Socket AM4 32MB 105 W 7 tháng 7 2020
AMD Ryzen 7 4750U
Ryzen 7 (Renoir)
8 / 16 1700 MHz
(up to 4.1 GHz)
AMD Socket FP6 8MB (shared) 15 W 7 tháng 5 2020
AMD Ryzen 7 4800U
Ryzen 7 (Renoir)
8 / 16 1800 MHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket FP6 8MB (shared) 25 W 6 tháng 1 2020
AMD Ryzen 7 4800HS
Ryzen 7 (Renoir)
8 / 16 2.9 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket FP6 12MB (shared) 35 W 6 tháng 1 2020
AMD Ryzen 7 4800H
Ryzen 7 (Renoir)
8 / 16 2.9 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket FP6 12MB (shared) 54 W 6 tháng 1 2020
AMD Ryzen 7 4700U
Ryzen 7 (Renoir)
8 / 8 1800 MHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket FP6 12MB (shared) 25 W 6 tháng 1 2020
AMD Ryzen 7 3800X
Ryzen 7 (Matisse)
8 / 16 3.9 GHz
(up to 4.5 GHz)
AMD Socket AM4 32MB 105 W 7 tháng 7 2019
AMD Ryzen 7 3700X
Ryzen 7 (Matisse)
8 / 16 3.6 GHz
(up to 4.4 GHz)
AMD Socket AM4 32MB 65 W 7 tháng 7 2019
AMD Ryzen 7 2700X 50th Anniversary
Ryzen 7 (Zen)
8 / 16 3.7 GHz
(up to 4.35 GHz)
AMD Socket AM4 16MB (shared) 105 W 29 tháng 4 2019
AMD Ryzen 7 PRO 3700U
Ryzen 7 (Picasso)
4 / 8 2.3 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket FP5 4MB (shared) 15 W 8 tháng 4 2019
AMD Ryzen 7 3780U
Ryzen 7 (Picasso)
4 / 8 2.3 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket FP5 4MB (shared) 15 W 6 tháng 1 2019
AMD Ryzen 7 3750H
Ryzen 7 (Picasso)
4 / 8 2.3 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket FP5 4MB (shared) 35 W 6 tháng 1 2019
AMD Ryzen 7 3700U
Ryzen 7 (Picasso)
4 / 8 2.3 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket FP5 4MB (shared) 15 W 6 tháng 1 2019
AMD Ryzen 7 2700E
Ryzen 7 (Zen)
8 / 16 2.8 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket AM4 16MB (shared) 65 W 19 tháng 9 2018
AMD Ryzen 7 PRO 2700
Ryzen 7 (Zen)
8 / 16 3.2 GHz
(up to 4.1 GHz)
AMD Socket AM4 16MB (shared) 65 W 19 tháng 9 2018
AMD Ryzen 7 PRO 2700X
Ryzen 7 (Zen)
8 / 16 3.6 GHz
(up to 4.1 GHz)
AMD Socket AM4 16MB (shared) 95 W 19 tháng 9 2018
AMD Ryzen 7 2800H
Ryzen 7 (Raven Ridge)
4 / 8 3.4 GHz
(up to 3.8 GHz)
AMD Socket FP5 4MB (shared) 15 W 30 tháng 5 2018
AMD Ryzen 7 2700X
Ryzen 7 (Zen)
8 / 16 3.7 GHz
(up to 4.35 GHz)
AMD Socket AM4 16MB (shared) 105 W 19 tháng 4 2018
AMD Ryzen 7 2700
Ryzen 7 (Zen)
8 / 16 3.2 GHz
(up to 4.1 GHz)
AMD Socket AM4 16MB (shared) 65 W 19 tháng 4 2018
AMD Ryzen 7 PRO 2700U
Ryzen 7 (Raven Ridge)
4 / 8 2.2 GHz
(up to 3.8 GHz)
AMD Socket FP5 4MB (shared) 15 W 26 tháng 10 2017
AMD Ryzen 7 2700U
Ryzen 7 (Raven Ridge)
4 / 8 2.2 GHz
(up to 3.8 GHz)
AMD Socket FP5 4MB (shared) 15 W 26 tháng 10 2017
AMD Ryzen 7 PRO 1700X
Ryzen 7 (Zen)
8 / 16 3.4 GHz
(up to 3.8 GHz)
AMD Socket AM4 16MB (shared) 95 W 29 tháng 6 2017
AMD Ryzen 7 PRO 1700
Ryzen 7 (Zen)
8 / 16 3 GHz
(up to 3.7 GHz)
AMD Socket AM4 16MB (shared) 65 W 29 tháng 6 2017
AMD Ryzen 7 1800X
Ryzen 7 (Zen)
8 / 16 3.6 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket AM4 16MB 95 W 2 tháng 3 2017
AMD Ryzen 7 1700X
Ryzen 7 (Zen)
8 / 16 3.4 GHz
(up to 3.8 GHz)
AMD Socket AM4 16MB (shared) 95 W 2 tháng 3 2017
AMD Ryzen 7 1700
Ryzen 7 (Zen)
8 / 16 3 GHz
(up to 3.7 GHz)
AMD Socket AM4 16MB (shared) 65 W 2 tháng 3 2017
AMD Ryzen 7 5800G
Ryzen 7 (Cezanne)
8 / 16 3.8 GHz
(up to 4.8 GHz)
AMD Socket AM4 16MB 65 W 12 tháng 6 2024

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.