Danh sách bộ vi xử lý AMD Turion X2 Ultra

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Turion X2 Ultra ZM-88
Turion X2 Ultra (Griffin)
2 / 2 2.5 GHz AMD Socket S1 35 W 1 tháng 12 2008
AMD Turion X2 Ultra ZM-84
Turion X2 Ultra (Griffin)
2 / 2 2.3 GHz AMD Socket S1 35 W 1 tháng 9 2008
AMD Turion X2 Ultra ZM-85
Turion X2 Ultra (Griffin)
2 / 2 2.3 GHz AMD Socket S1 35 W 1 tháng 9 2008
AMD Turion X2 Ultra ZM-80
Turion X2 Ultra (Griffin)
2 / 2 2.1 GHz AMD Socket S1 32 W 1 tháng 6 2008
AMD Turion X2 Ultra ZM-82
Turion X2 Ultra (Griffin)
2 / 2 2.2 GHz AMD Socket S1 35 W 1 tháng 6 2008
AMD Turion X2 Ultra ZM-86
Turion X2 Ultra (Griffin)
2 / 2 2.4 GHz AMD Socket S1 35 W 1 tháng 6 2008
AMD Turion X2 Ultra ZM-87
Turion X2 Ultra (Griffin)
2 / 2 2.4 GHz AMD Socket S1 35 W 1 tháng 6 2008

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.