Danh sách bộ vi xử lý AMD Phenom X4

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Phenom X4 9950 BE (125W)
Phenom X4 (Agena)
4 / 4 2.6 GHz AMD Socket AM2+ 2MB (shared) 125 W 1 tháng 10 2008
AMD Phenom X4 9450e
Phenom X4 (Agena)
4 / 4 2.1 GHz AMD Socket AM2+ 2MB (shared) 65 W 1 tháng 10 2008
AMD Phenom X4 9850 (95W)
Phenom X4 (Agena)
4 / 4 2.5 GHz AMD Socket AM2+ 2MB (shared) 95 W 1 tháng 10 2008
AMD Phenom X4 9850B
Phenom X4 (Agena)
4 / 4 2.5 GHz AMD Socket AM2+ 2MB (shared) 95 W 15 tháng 8 2008
AMD Phenom X4 9750B
Phenom X4 (Agena)
4 / 4 2.4 GHz AMD Socket AM2+ 2MB (shared) 95 W 15 tháng 8 2008
AMD Phenom X4 9150e
Phenom X4 (Agena)
4 / 4 1800 MHz AMD Socket AM2+ 2MB (shared) 65 W 1 tháng 7 2008
AMD Phenom X4 9850 (125W)
Phenom X4 (Agena)
4 / 4 2.5 GHz AMD Socket AM2+ 2MB (shared) 125 W 1 tháng 7 2008
AMD Phenom X4 9350e
Phenom X4 (Agena)
4 / 4 2000 MHz AMD Socket AM2+ 2MB (shared) 65 W 1 tháng 7 2008
AMD Phenom X4 9600B
Phenom X4 (Agena)
4 / 4 2.3 GHz AMD Socket AM2+ 2MB (shared) 95 W 28 tháng 4 2008
AMD Phenom X4 9750 (125W)
Phenom X4 (Agena)
4 / 4 2.4 GHz AMD Socket AM2+ 2MB (shared) 125 W 27 tháng 3 2008
AMD Phenom X4 9750 (95W)
Phenom X4 (Agena)
4 / 4 2.4 GHz AMD Socket AM2+ 2MB (shared) 95 W 27 tháng 3 2008
AMD Phenom X4 9650
Phenom X4 (Agena)
4 / 4 2.3 GHz AMD Socket AM2+ 2MB (shared) 95 W 27 tháng 3 2008
AMD Phenom X4 9550
Phenom X4 (Agena)
4 / 4 2.2 GHz AMD Socket AM2+ 2MB (shared) 95 W 27 tháng 3 2008
AMD Phenom X4 9850 BE
Phenom X4 (Agena)
4 / 4 2.5 GHz AMD Socket AM2+ 2MB (shared) 125 W 27 tháng 3 2008
AMD Phenom X4 9100e
Phenom X4 (Agena)
4 / 4 1800 MHz AMD Socket AM2+ 2MB (shared) 65 W 27 tháng 3 2008
AMD Phenom X4 9950 BE (140W)
Phenom X4 (Agena)
4 / 4 2.6 GHz AMD Socket AM2+ 2MB (shared) 140 W 27 tháng 3 2008
AMD Phenom X4 9600 BE
Phenom X4 (Agena)
4 / 4 2.3 GHz AMD Socket AM2+ 2MB (shared) 95 W 19 tháng 12 2007
AMD Phenom X4 9500
Phenom X4 (Agena)
4 / 4 2.2 GHz AMD Socket AM2+ 2MB (shared) 95 W 19 tháng 11 2007
AMD Phenom X4 9600
Phenom X4 (Agena)
4 / 4 2.3 GHz AMD Socket AM2+ 2MB (shared) 95 W 19 tháng 11 2007

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.