Danh sách bộ vi xử lý AMD Phenom X3

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Phenom X3 8850
Phenom X3 (Toliman)
3 / 3 2.5 GHz AMD Socket AM2+ 2MB (shared) 95 W 21 tháng 10 2008
AMD Phenom X3 8250e
Phenom X3 (Toliman)
3 / 3 1900 MHz AMD Socket AM2+ 2MB (shared) 65 W 8 tháng 9 2008
AMD Phenom X3 8450e
Phenom X3 (Toliman)
3 / 3 2.1 GHz AMD Socket AM2+ 2MB (shared) 65 W 8 tháng 9 2008
AMD Phenom X3 8750 BE
Phenom X3 (Toliman)
3 / 3 2.4 GHz AMD Socket AM2+ 2MB (shared) 95 W 8 tháng 9 2008
AMD Phenom X3 8450
Phenom X3 (Toliman)
3 / 3 2.1 GHz AMD Socket AM2+ 2MB (shared) 95 W 23 tháng 4 2008
AMD Phenom X3 8550
Phenom X3 (Toliman)
3 / 3 2.2 GHz AMD Socket AM2+ 2MB (shared) 95 W 23 tháng 4 2008
AMD Phenom X3 8650
Phenom X3 (Toliman)
3 / 3 2.3 GHz AMD Socket AM2+ 2MB (shared) 95 W 23 tháng 4 2008
AMD Phenom X3 8750
Phenom X3 (Toliman)
3 / 3 2.4 GHz AMD Socket AM2+ 2MB (shared) 95 W 23 tháng 4 2008
AMD Phenom X3 8400
Phenom X3 (Toliman)
3 / 3 2.1 GHz AMD Socket AM2+ 2MB (shared) 95 W 27 tháng 3 2008
AMD Phenom X3 8600
Phenom X3 (Toliman)
3 / 3 2.3 GHz AMD Socket AM2+ 2MB (shared) 95 W 27 tháng 3 2008

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.