Danh sách bộ vi xử lý AMD Opteron X2

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Opteron X2 285
Opteron X2 (Italy)
2 / 2 2.6 GHz AMD Socket 940 95 W 6 tháng 3 2006
AMD Opteron X2 885
Opteron X2 (Egypt)
2 / 2 2.6 GHz AMD Socket 940 95 W 6 tháng 3 2006
AMD Opteron X2 890
Opteron X2 (Egypt)
2 / 2 2.8 GHz AMD Socket 940 95 W 6 tháng 3 2006
AMD Opteron X2 185
Opteron X2 (Denmark)
2 / 2 2.6 GHz AMD Socket 939 110 W 6 tháng 3 2006
AMD Opteron X2 275 HE
Opteron X2 (Italy)
2 / 2 2.2 GHz AMD Socket 940 55 W 1 tháng 2 2006
AMD Opteron X2 875 HE
Opteron X2 (Egypt)
2 / 2 2.2 GHz AMD Socket 940 55 W 1 tháng 2 2006
AMD Opteron X2 290
Opteron X2 (Italy)
2 / 2 2.8 GHz AMD Socket 940 95 W 1 tháng 1 2006
AMD Opteron X2 870 HE
Opteron X2 (Egypt)
2 / 2 2000 MHz AMD Socket 940 55 W 1 tháng 12 2005
AMD Opteron X2 270 HE
Opteron X2 (Italy)
2 / 2 2000 MHz AMD Socket 940 55 W 1 tháng 12 2005
AMD Opteron X2 880
Opteron X2 (Egypt)
2 / 2 2.4 GHz AMD Socket 940 95 W 26 tháng 9 2005
AMD Opteron X2 875
Opteron X2 (Egypt)
2 / 2 2.2 GHz AMD Socket 940 95 W 26 tháng 9 2005
AMD Opteron X2 870
Opteron X2 (Egypt)
2 / 2 2000 MHz AMD Socket 940 95 W 26 tháng 9 2005
AMD Opteron X2 865
Opteron X2 (Egypt)
2 / 2 1800 MHz AMD Socket 940 95 W 26 tháng 9 2005
AMD Opteron X2 280
Opteron X2 (Italy)
2 / 2 2.4 GHz AMD Socket 940 95 W 26 tháng 9 2005
AMD Opteron X2 180
Opteron X2 (Denmark)
2 / 2 2.4 GHz AMD Socket 939 110 W 26 tháng 9 2005
AMD Opteron X2 175
Opteron X2 (Denmark)
2 / 2 2.2 GHz AMD Socket 939 110 W 2 tháng 8 2005
AMD Opteron X2 170
Opteron X2 (Denmark)
2 / 2 2000 MHz AMD Socket 939 110 W 2 tháng 8 2005
AMD Opteron X2 165
Opteron X2 (Denmark)
2 / 2 1800 MHz AMD Socket 939 110 W 2 tháng 8 2005
AMD Opteron X2 265 HE
Opteron X2 (Italy)
2 / 2 1800 MHz AMD Socket 940 55 W 1 tháng 8 2005
AMD Opteron X2 860 HE
Opteron X2 (Egypt)
2 / 2 1600 MHz AMD Socket 940 55 W 1 tháng 8 2005
AMD Opteron X2 260 HE
Opteron X2 (Italy)
2 / 2 1600 MHz AMD Socket 940 55 W 1 tháng 8 2005
AMD Opteron X2 865 HE
Opteron X2 (Egypt)
2 / 2 1800 MHz AMD Socket 940 55 W 1 tháng 8 2005
AMD Opteron X2 270
Opteron X2 (Italy)
2 / 2 2000 MHz AMD Socket 940 95 W 31 tháng 5 2005
AMD Opteron X2 275
Opteron X2 (Italy)
2 / 2 2.2 GHz AMD Socket 940 95 W 31 tháng 5 2005
AMD Opteron X2 265
Opteron X2 (Italy)
2 / 2 1800 MHz AMD Socket 940 95 W 31 tháng 5 2005

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.