Danh sách bộ vi xử lý AMD E1

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD E1-2150
E1 (Kabini)
2 / 2 1050 MHz AMD Socket FT3 9 W 1 tháng 2 2014
AMD E1-2100
E1 (Kabini)
2 / 2 1000 MHz AMD Socket FT3 9 W 23 tháng 5 2013
AMD E1-2500
E1 (Kabini)
2 / 2 1400 MHz AMD Socket FT3 15 W 23 tháng 5 2013
AMD E1-1500
E1 (Zacate)
2 / 2 1480 MHz AMD Socket FT1 18 W 6 tháng 1 2013
AMD E1-1200
E1 (Zacate)
2 / 2 1400 MHz AMD Socket FT1 18 W 6 tháng 6 2012

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.