Danh sách bộ vi xử lý AMD Athlon

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Athlon Silver PRO 3125GE
Athlon (Dali)
2 / 4 3.4 GHz AMD Socket AM4 4MB (shared) 35 W 21 tháng 7 2020
AMD Athlon Silver 3050GE
Athlon (Dali)
2 / 4 3.4 GHz AMD Socket AM4 4MB (shared) 35 W 21 tháng 7 2020
AMD Athlon Gold 3150G
Athlon (Dali)
4 / 4 3.5 GHz
(up to 3.9 GHz)
AMD Socket AM4 4MB (shared) 65 W 21 tháng 7 2020
AMD Athlon Gold 3150GE
Athlon (Dali)
4 / 4 3.5 GHz
(up to 3.8 GHz)
AMD Socket AM4 4MB (shared) 35 W 21 tháng 7 2020
AMD Athlon Gold PRO 3150G
Athlon (Dali)
4 / 4 3.5 GHz
(up to 3.9 GHz)
AMD Socket AM4 4MB (shared) 65 W 21 tháng 7 2020
AMD Athlon Gold PRO 3150GE
Athlon (Dali)
4 / 4 3.5 GHz
(up to 3.8 GHz)
AMD Socket AM4 4MB (shared) 35 W 21 tháng 7 2020
AMD Athlon 3000G
Athlon (Zen)
2 / 4 3.5 GHz AMD Socket AM4 4MB (shared) 35 W 21 tháng 11 2019
AMD Athlon PRO 300U
Athlon (Raven Ridge 2)
2 / 4 2.4 GHz
(up to 3.3 GHz)
AMD Socket FP5 4MB (shared) 15 W 8 tháng 4 2019
AMD Athlon 300U
Athlon (Raven Ridge 2)
2 / 4 2.4 GHz
(up to 3.3 GHz)
AMD Socket FP5 4MB (shared) 15 W 6 tháng 1 2019
AMD Athlon 220GE
Athlon (Zen)
2 / 4 3.4 GHz AMD Socket AM4 4MB (shared) 35 W 21 tháng 12 2018
AMD Athlon 220GE
Athlon (Zen)
2 / 4 3.4 GHz AMD Socket AM4 4MB (shared) 35 W 21 tháng 12 2018
AMD Athlon 240GE
Athlon (Zen)
2 / 4 3.5 GHz AMD Socket AM4 4MB (shared) 35 W 21 tháng 12 2018
AMD Athlon 200GE
Athlon (Zen)
2 / 4 3.2 GHz AMD Socket AM4 4MB (shared) 35 W 1 tháng 6 2018
AMD Athlon 220GE
Athlon (Zen)
2 / 4 3.4 GHz AMD Socket AM4 4MB (shared) 35 W 1 tháng 6 2018
AMD Athlon PRO 200GE
Athlon (Zen)
2 / 2 3.2 GHz AMD Socket AM4 4MB (shared) 35 W 1 tháng 6 2018
AMD Athlon X4 950
Athlon (Bristol Ridge)
4 / 4 3.5 GHz
(up to 3.8 GHz)
AMD Socket AM4 65 W 27 tháng 7 2017
AMD Athlon X4 970
Athlon (Bristol Ridge)
4 / 4 3.8 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket AM4 65 W 27 tháng 7 2017
AMD Athlon X4 940
Athlon (Bristol Ridge)
4 / 4 3.2 GHz
(up to 3.6 GHz)
AMD Socket AM4 65 W 27 tháng 7 2017
AMD Athlon 5150
Athlon (Kabini)
4 / 4 1600 MHz AMD Socket AM1 25 W 9 tháng 4 2014
AMD Athlon 5350
Athlon (Kabini)
4 / 4 2.05 GHz AMD Socket AM1 25 W 9 tháng 4 2014
AMD Athlon 5370
Athlon (Kabini)
4 / 4 2.2 GHz AMD Socket AM1 25 W 9 tháng 4 2014

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.