Danh sách bộ vi xử lý AMD Athlon 64 FX

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Athlon 64 FX-70
Athlon 64 FX (Windsor)
2 / 2 2.6 GHz AMD Socket F 125 W 30 tháng 11 2006
AMD Athlon 64 FX-72
Athlon 64 FX (Windsor)
2 / 2 2.8 GHz AMD Socket F 125 W 30 tháng 11 2006
AMD Athlon 64 FX-74
Athlon 64 FX (Windsor)
2 / 2 3 GHz AMD Socket F 125 W 30 tháng 11 2006
AMD Athlon 64 FX-76
Athlon 64 FX (Windsor)
2 / 2 3.2 GHz AMD Socket F 125 W 1 tháng 11 2006
AMD Athlon 64 FX-62
Athlon 64 FX (Windsor)
2 / 2 2.8 GHz AMD Socket AM2 125 W 23 tháng 5 2006
AMD Athlon 64 FX-60
Athlon 64 FX (Toledo)
2 / 2 2.6 GHz AMD Socket 939 110 W 9 tháng 1 2006
AMD Athlon 64 FX-57
Athlon 64 FX (San Diego)
1 / 1 2.8 GHz AMD Socket 939 104 W 27 tháng 6 2005
AMD Athlon 64 FX-55
Athlon 64 FX (San Diego)
1 / 1 2.6 GHz AMD Socket 939 104 W 10 tháng 10 2004
AMD Athlon 64 FX-55
Athlon 64 FX (Clawhammer)
1 / 1 2.6 GHz AMD Socket 939 104 W 10 tháng 10 2004
AMD Athlon 64 FX-53
Athlon 64 FX (Clawhammer)
1 / 1 2.4 GHz AMD Socket 939 89 W 1 tháng 6 2004

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.