Danh sách bộ vi xử lý AMD Ryzen Threadripper

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX
Ryzen Threadripper (Matisse)
32 / 64 3.5 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket WRX8 128MB 280 W 14 tháng 7 2020
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX
Ryzen Threadripper (Matisse)
16 / 32 3.9 GHz
(up to 4.3 GHz)
AMD Socket WRX8 64MB 280 W 14 tháng 7 2020
AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX
Ryzen Threadripper (Matisse)
12 / 24 4 GHz
(up to 4.3 GHz)
AMD Socket WRX8 64MB 280 W 14 tháng 7 2020
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX
Ryzen Threadripper (Matisse)
64 / 128 2.7 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket WRX8 256MB 280 W 14 tháng 7 2020
AMD Ryzen Threadripper 3990X
Ryzen Threadripper (Matisse)
64 / 128 2.9 GHz
(up to 4.3 GHz)
AMD Socket TRX4 128MB 280 W 7 tháng 2 2020
AMD Ryzen Threadripper 3960X
Ryzen Threadripper (Matisse)
24 / 48 3.8 GHz
(up to 4.5 GHz)
AMD Socket TRX4 128MB 280 W 25 tháng 11 2019
AMD Ryzen Threadripper 3970X
Ryzen Threadripper (Matisse)
32 / 64 3.7 GHz
(up to 4.5 GHz)
AMD Socket TRX4 128MB 280 W 25 tháng 11 2019
AMD Ryzen Threadripper 3980X
Ryzen Threadripper (Matisse)
48 / 96 3.5 GHz
(up to 4.7 GHz)
AMD Socket TRX4 128MB 280 W 14 tháng 11 2019
AMD Ryzen Threadripper 2920X
Ryzen Threadripper (Zen)
12 / 24 3.5 GHz
(up to 4.3 GHz)
AMD Socket SP3r2 32MB 180 W 3 tháng 10 2018
AMD Ryzen Threadripper 2970WX
Ryzen Threadripper (Zen)
24 / 48 3 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket SP3r2 64MB 250 W 2 tháng 10 2018
AMD Ryzen Threadripper 2990WX
Ryzen Threadripper (Zen)
32 / 64 3 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket SP3r2 64MB 250 W 13 tháng 8 2018
AMD Ryzen Threadripper 2950X
Ryzen Threadripper (Zen)
16 / 32 3.5 GHz
(up to 4.4 GHz)
AMD Socket SP3r2 32MB 180 W 13 tháng 8 2018
AMD Ryzen Threadripper 1900
Ryzen Threadripper (Zen)
8 / 16 3.1 GHz
(up to 3.7 GHz)
AMD Socket SP3r2 32MB 125 W 31 tháng 8 2017
AMD Ryzen Threadripper 1900X
Ryzen Threadripper (Zen)
8 / 16 3.8 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket SP3r2 32MB 125 W 31 tháng 8 2017
AMD Ryzen Threadripper 1920X
Ryzen Threadripper (Zen)
12 / 24 3.5 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket SP3r2 32MB 180 W 10 tháng 8 2017
AMD Ryzen Threadripper 1950X
Ryzen Threadripper (Zen)
16 / 32 3.4 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket SP3r2 32MB 180 W 10 tháng 8 2017
AMD Ryzen Threadripper 1920
Ryzen Threadripper (Zen)
12 / 24 3.2 GHz
(up to 3.8 GHz)
AMD Socket SP3r2 32MB 140 W 29 tháng 7 2017
AMD Ryzen Threadripper 1940
Ryzen Threadripper (Zen)
14 / 28 3.2 GHz
(up to 3.7 GHz)
AMD Socket SP3r2 32MB 180 W 29 tháng 7 2017
AMD Ryzen Threadripper 1940X
Ryzen Threadripper (Zen)
14 / 28 3.5 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket SP3r2 32MB 180 W 29 tháng 7 2017
AMD Ryzen Threadripper 1950
Ryzen Threadripper (Zen)
16 / 32 3.2 GHz AMD Socket SP3r2 32MB 180 W 29 tháng 7 2017

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.