Danh sách bộ vi xử lý AMD Athlon X2

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Athlon X2 7850 BE
Athlon X2 (Kuma)
2 / 2 2.8 GHz AMD Socket AM2+ 2MB (shared) 95 W 28 tháng 4 2009
AMD Athlon X2 7450
Athlon X2 (Kuma)
2 / 2 2.4 GHz AMD Socket AM2+ 2MB (shared) 95 W 15 tháng 12 2008
AMD Athlon X2 7550
Athlon X2 (Kuma)
2 / 2 2.5 GHz AMD Socket AM2+ 2MB (shared) 95 W 15 tháng 12 2008
AMD Athlon X2 7750 BE
Athlon X2 (Kuma)
2 / 2 2.7 GHz AMD Socket AM2+ 2MB (shared) 95 W 15 tháng 12 2008
AMD Athlon X2 QL-64
Athlon X2 (Griffin)
2 / 2 2.1 GHz AMD Socket S1 35 W 1 tháng 12 2008
AMD Athlon X2 QL-65
Athlon X2 (Griffin)
2 / 2 2.1 GHz AMD Socket S1 35 W 1 tháng 12 2008
AMD Athlon X2 QL-67
Athlon X2 (Griffin)
2 / 2 2.2 GHz AMD Socket S1 35 W 1 tháng 12 2008
AMD Athlon X2 6500 BE
Athlon X2 (Kuma)
2 / 2 2.3 GHz AMD Socket AM2+ 2MB (shared) 95 W 8 tháng 9 2008
AMD Athlon X2 QL-62
Athlon X2 (Griffin)
2 / 2 2000 MHz AMD Socket S1 25 W 1 tháng 9 2008
AMD Athlon X2 QL-60
Athlon X2 (Griffin)
2 / 2 1900 MHz AMD Socket S1 35 W 1 tháng 6 2008

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.