Danh sách bộ vi xử lý AMD EPYC

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD EPYC 74F3
EPYC (Milan)
24 / 48 2.8 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket SP3 256MB (shared) 240 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 72F3
EPYC (Milan)
8 / 16 3.7 GHz
(up to 4.1 GHz)
AMD Socket SP3 256MB (shared) 180 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 7313
EPYC (Milan)
16 / 32 3 GHz
(up to 3.7 GHz)
AMD Socket SP3 128MB (shared) 155 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 7313P
EPYC (Milan)
16 / 32 3 GHz
(up to 3.7 GHz)
AMD Socket SP3 128MB (shared) 155 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 7343
EPYC (Milan)
16 / 32 3.2 GHz
(up to 3.9 GHz)
AMD Socket SP3 128MB (shared) 190 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 73F3
EPYC (Milan)
16 / 32 3.5 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket SP3 256MB (shared) 240 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 7413
EPYC (Milan)
24 / 48 2.65 GHz
(up to 3.6 GHz)
AMD Socket SP3 128MB (shared) 180 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 7443
EPYC (Milan)
24 / 48 2.85 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket SP3 128MB (shared) 200 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 7443P
EPYC (Milan)
24 / 48 2.85 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket SP3 128MB (shared) 200 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 7453
EPYC (Milan)
28 / 56 2.75 GHz
(up to 3.45 GHz)
AMD Socket SP3 64MB (shared) 225 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 7513
EPYC (Milan)
32 / 64 2.6 GHz
(up to 3.65 GHz)
AMD Socket SP3 128MB (shared) 200 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 7543
EPYC (Milan)
32 / 64 2.8 GHz
(up to 3.7 GHz)
AMD Socket SP3 256MB (shared) 225 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 7543P
EPYC (Milan)
32 / 64 2.8 GHz
(up to 3.7 GHz)
AMD Socket SP3 256MB (shared) 225 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 75F3
EPYC (Milan)
32 / 64 2.95 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket SP3 256MB (shared) 280 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 7643
EPYC (Milan)
48 / 96 2.3 GHz
(up to 3.6 GHz)
AMD Socket SP3 256MB (shared) 225 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 7663
EPYC (Milan)
56 / 112 2000 MHz
(up to 3.5 GHz)
AMD Socket SP3 256MB (shared) 240 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 7713
EPYC (Milan)
64 / 128 2000 MHz
(up to 3.675 GHz)
AMD Socket SP3 256MB (shared) 225 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 7713P
EPYC (Milan)
64 / 128 2000 MHz
(up to 3.675 GHz)
AMD Socket SP3 256MB (shared) 225 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 7763
EPYC (Milan)
64 / 128 2.45 GHz
(up to 3.5 GHz)
AMD Socket SP3 256MB (shared) 280 W 15 tháng 3 2021
AMD EPYC 7F52
EPYC (Rome)
16 / 32 3.5 GHz
(up to 3.9 GHz)
AMD Socket SP3 256MB (shared) 155 W 14 tháng 4 2020
AMD EPYC 7F32
EPYC (Rome)
8 / 16 3.7 GHz
(up to 3.9 GHz)
AMD Socket SP3 128MB (shared) 180 W 14 tháng 4 2020
AMD EPYC 7F72
EPYC (Rome)
24 / 48 3.2 GHz
(up to 3.7 GHz)
AMD Socket SP3 192MB (shared) 240 W 14 tháng 4 2020
AMD EPYC 7H12
EPYC (Rome)
64 / 128 2.6 GHz
(up to 3.3 GHz)
AMD Socket SP3 256MB (shared) 280 W 18 tháng 9 2019
AMD EPYC 7552
EPYC (Rome)
48 / 96 2.2 GHz
(up to 3.35 GHz)
AMD Socket SP3 192MB (shared) 200 W 7 tháng 8 2019
AMD EPYC 7642
EPYC (Rome)
48 / 96 2.4 GHz
(up to 3.4 GHz)
AMD Socket SP3 256MB (shared) 225 W 7 tháng 8 2019
AMD EPYC 7542
EPYC (Rome)
32 / 64 2.9 GHz
(up to 3.4 GHz)
AMD Socket SP3 128MB (shared) 225 W 7 tháng 8 2019
AMD EPYC 7502P
EPYC (Rome)
32 / 64 2.5 GHz
(up to 3.35 GHz)
AMD Socket SP3 128MB (shared) 180 W 7 tháng 8 2019
AMD EPYC 7502
EPYC (Rome)
32 / 64 2.5 GHz
(up to 3.35 GHz)
AMD Socket SP3 128MB (shared) 180 W 7 tháng 8 2019
AMD EPYC 7452
EPYC (Rome)
32 / 64 2.2 GHz
(up to 3.35 GHz)
AMD Socket SP3 128MB (shared) 155 W 7 tháng 8 2019
AMD EPYC 7402P
EPYC (Rome)
24 / 48 2.8 GHz
(up to 3.35 GHz)
AMD Socket SP3 128MB (shared) 180 W 7 tháng 8 2019
AMD EPYC 7402
EPYC (Rome)
24 / 48 2.8 GHz
(up to 3.35 GHz)
AMD Socket SP3 128MB (shared) 180 W 7 tháng 8 2019
AMD EPYC 7352
EPYC (Rome)
24 / 48 2.4 GHz
(up to 3.3 GHz)
AMD Socket SP3 128MB (shared) 155 W 7 tháng 8 2019
AMD EPYC 7302P
EPYC (Rome)
16 / 32 3 GHz
(up to 3.3 GHz)
AMD Socket SP3 128MB (shared) 155 W 7 tháng 8 2019
AMD EPYC 7302
EPYC (Rome)
16 / 32 3 GHz
(up to 3.3 GHz)
AMD Socket SP3 128MB (shared) 155 W 7 tháng 8 2019
AMD EPYC 7282
EPYC (Rome)
16 / 32 2.8 GHz
(up to 3.2 GHz)
AMD Socket SP3 64MB (shared) 120 W 7 tháng 8 2019
AMD EPYC 7272
EPYC (Rome)
12 / 24 2.6 GHz
(up to 3.2 GHz)
AMD Socket SP3 64MB (shared) 120 W 7 tháng 8 2019
AMD EPYC 7262
EPYC (Rome)
8 / 16 3.1 GHz
(up to 3.3 GHz)
AMD Socket SP3 128MB (shared) 155 W 7 tháng 8 2019
AMD EPYC 7252
EPYC (Rome)
8 / 16 2.8 GHz
(up to 3.2 GHz)
AMD Socket SP3 64MB (shared) 120 W 7 tháng 8 2019
AMD EPYC 7232P
EPYC (Rome)
8 / 16 3.1 GHz
(up to 3.2 GHz)
AMD Socket SP3 32MB (shared) 120 W 7 tháng 8 2019
AMD EPYC 7702
EPYC (Rome)
64 / 128 2000 MHz
(up to 3.35 GHz)
AMD Socket SP3 256MB (shared) 200 W 7 tháng 8 2019
AMD EPYC 7742
EPYC (Rome)
64 / 128 2.25 GHz
(up to 3.4 GHz)
AMD Socket SP3 256MB (shared) 225 W 7 tháng 8 2019
AMD EPYC 7702P
EPYC (Rome)
64 / 128 2000 MHz
(up to 3.35 GHz)
AMD Socket SP3 256MB (shared) 200 W 7 tháng 8 2019
AMD EPYC 7371
EPYC (Naples)
16 / 32 3.1 GHz
(up to 3.8 GHz)
AMD Socket SP3 64MB (shared) 170 W 16 tháng 11 2018
AMD EPYC 7261
EPYC (Naples)
8 / 16 2.5 GHz
(up to 2.9 GHz)
AMD Socket SP3 32MB (shared) 170 W 14 tháng 6 2018
AMD EPYC 7601
EPYC (Naples)
32 / 64 2.2 GHz
(up to 3.2 GHz)
AMD Socket SP3 64MB (shared) 180 W 29 tháng 6 2017
AMD EPYC 7551P
EPYC (Naples)
32 / 64 2000 MHz
(up to 3 GHz)
AMD Socket SP3 64MB (shared) 180 W 29 tháng 6 2017
AMD EPYC 7551
EPYC (Naples)
32 / 64 2000 MHz
(up to 3 GHz)
AMD Socket SP3 64MB (shared) 180 W 29 tháng 6 2017
AMD EPYC 7501
EPYC (Naples)
32 / 64 2000 MHz
(up to 3 GHz)
AMD Socket SP3 64MB (shared) 170 W 29 tháng 6 2017
AMD EPYC 7451
EPYC (Naples)
24 / 48 2.3 GHz
(up to 3.2 GHz)
AMD Socket SP3 64MB (shared) 180 W 29 tháng 6 2017
AMD EPYC 7401P
EPYC (Naples)
24 / 48 2000 MHz
(up to 3 GHz)
AMD Socket SP3 64MB (shared) 170 W 29 tháng 6 2017

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.