Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA

Lọc theo thế hệ

So sánh

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 16 GB
GeForce 30
GA104 PCIe 4.0 x16 1575 MHz 16 GB, GDDR6X, 256 bit 1 tháng 1 2022
NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB
GeForce 30
GA102 PCIe 4.0 x16 1260 MHz 12 GB, GDDR6X, 384 bit 1 tháng 1 2022
NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB
GeForce 20
TU106 PCIe 3.0 x16 1470 MHz 12 GB, GDDR6, 192 bit 1 tháng 1 2022
NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile
GeForce 20 Mobile
GA107S PCIe 3.0 x16 1155 MHz 4 GB, GDDR6, 64 bit 26 tháng 12 2021
NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB
GeForce 30
GA106 PCIe 4.0 x16 1552 MHz 8 GB, GDDR6, 128 bit 26 tháng 12 2021
NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB
GeForce 30
GA106 PCIe 4.0 x16 1545 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 26 tháng 12 2021
NVIDIA GeForce MX570
GeForce MX (5xx)
GA107S PCIe 4.0 x8 1087 MHz 4 GB, GDDR6, 64 bit 26 tháng 12 2021
NVIDIA GeForce MX550
GeForce MX (5xx)
TU117 PCIe 4.0 x8 1000 MHz 4 GB, GDDR6, 64 bit 26 tháng 12 2021
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Quadro
GA106 PCIe 4.0 x16 562 MHz 12 GB, GDDR6, 192 bit 23 tháng 11 2021
NVIDIA RTX A4500
Quadro
GA102 PCIe 4.0 x16 1050 MHz 20 GB, GDDR6, 320 bit 14 tháng 11 2021
NVIDIA A2
Quadro
GA107 PCIe 4.0 x8 1440 MHz 16 GB, GDDR6, 128 bit 10 tháng 11 2021
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Max-Q
GeForce 30 Mobile
GA103 PCIe 4.0 x16 585 MHz 16 GB, GDDR6, 256 bit 31 tháng 10 2021
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Mobile
GeForce 30 Mobile
GA103 PCIe 4.0 x16 975 MHz 16 GB, GDDR6, 256 bit 31 tháng 10 2021
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 20 GB
GeForce 30
GA102 PCIe 4.0 x16 1335 MHz 20 GB, GDDR6X, 320 bit 12 tháng 9 2021
NVIDIA GeForce RTX 3060 GA104
GeForce 30
GA104 PCIe 4.0 x16 1320 MHz 12 GB, GDDR6, 192 bit 1 tháng 9 2021
NVIDIA CMP 170HX
Mining GPUs
GA100 PCIe 4.0 x4 1140 MHz 16 GB, HBM2e, 4096 bit 1 tháng 9 2021
NVIDIA RTX A2000
Quadro
GA106 PCIe 4.0 x16 562 MHz 6 GB, GDDR6, 192 bit 10 tháng 8 2021
NVIDIA RTX A2000
Quadro
GA106 PCIe 4.0 x16 562 MHz 6 GB, GDDR6, 192 bit 10 tháng 8 2021
NVIDIA Jetson TX2 GPU
Tegra
GP10B IGP 854 MHz System Shared, System Shared, System Shared 28 tháng 7 2021
NVIDIA CMP 50HX
Mining GPUs
TU102 PCIe 3.0 x16 1350 MHz 10 GB, GDDR6, 320 bit 28 tháng 7 2021
NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB
GeForce 30
GA106 PCIe 4.0 x16 1545 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 28 tháng 7 2021
NVIDIA CMP 90HX
Mining GPUs
GA102 PCIe 4.0 x16 1500 MHz 10 GB, GDDR6X, 320 bit 28 tháng 7 2021
NVIDIA RTX A4 Mobile
Quadro Mobile (Ax000)
GA107 PCIe 4.0 x16 1237 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 28 tháng 7 2021
NVIDIA A100 PCIe 80 GB
Tesla
GA100 PCIe 4.0 x16 1065 MHz 80 GB, HBM2e, 5120 bit 28 tháng 6 2021
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
GeForce 30
GA104 PCIe 4.0 x16 1575 MHz 8 GB, GDDR6X, 256 bit 31 tháng 5 2021
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
GeForce 30
GA102 PCIe 4.0 x16 1365 MHz 12 GB, GDDR6X, 384 bit 31 tháng 5 2021
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Mobile
GeForce 30 Mobile
GA106 PCIe 4.0 x16 735 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 11 tháng 5 2021
NVIDIA GeForce RTX 3050 Mobile
GeForce 30 Mobile
GA107 PCIe 4.0 x16 712 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 11 tháng 5 2021
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Mobile
GeForce 30 Mobile
GA107 PCIe 4.0 x16 735 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 11 tháng 5 2021
NVIDIA T400 4 GB
Quadro
TU117 PCIe 3.0 x16 420 MHz 4 GB, GDDR6, 64 bit 6 tháng 5 2021
NVIDIA T1000 8 GB
Quadro
TU117 PCIe 3.0 x16 1065 MHz 8 GB, GDDR6, 128 bit 6 tháng 5 2021
NVIDIA T1000
Quadro
TU117 PCIe 3.0 x16 1065 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 6 tháng 5 2021
NVIDIA T600
Quadro
TU117 PCIe 3.0 x16 735 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 6 tháng 5 2021
NVIDIA T400
Quadro
TU117 PCIe 3.0 x16 420 MHz 2 GB, GDDR6, 64 bit 6 tháng 5 2021
NVIDIA T600 Mobile
Quadro Mobile (Tx000)
TU117 PCIe 3.0 x16 930 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 6 tháng 5 2021
NVIDIA RTX A5000
Quadro
GA102 PCIe 4.0 x16 1170 MHz 24 GB, GDDR6, 384 bit 12 tháng 4 2021
NVIDIA A10 PCIe
Tesla
GA102 PCIe 4.0 x16 885 MHz 24 GB, GDDR6, 384 bit 12 tháng 4 2021
NVIDIA A16 PCIe
Tesla
GA107 PCIe 4.0 x16 885 MHz 16 GB, GDDR6, 128 bit 12 tháng 4 2021
NVIDIA Quadro T1200 Mobile
Quadro Mobile (Tx000)
TU117 PCIe 3.0 x16 855 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 12 tháng 4 2021
NVIDIA PG506-232
Tesla
GA100 PCIe 4.0 x16 930 MHz 24 GB, HBM2, 3072 bit 12 tháng 4 2021
NVIDIA RTX A2000 Mobile
Quadro Mobile (Ax000)
GA106 PCIe 4.0 x16 893 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 12 tháng 4 2021
NVIDIA A10G
Tesla
GA102 PCIe 4.0 x16 1320 MHz 12 GB, GDDR6, 384 bit 12 tháng 4 2021
NVIDIA RTX A4000 Mobile
Quadro Mobile (Ax000)
GA104 PCIe 4.0 x16 1140 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 12 tháng 4 2021
NVIDIA A30 PCIe
Tesla
GA100 PCIe 4.0 x16 930 MHz 24 GB, HBM2, 3072 bit 12 tháng 4 2021
NVIDIA PG506-242
Tesla
GA100 PCIe 4.0 x16 930 MHz 24 GB, HBM2, 3072 bit 12 tháng 4 2021
NVIDIA RTX A4000
Quadro
GA104 PCIe 4.0 x16 735 MHz 16 GB, GDDR6, 256 bit 12 tháng 4 2021
NVIDIA CMP 30HX
Mining GPUs
TU116 PCIe 3.0 x4 1530 MHz 6 GB, GDDR6, 192 bit 25 tháng 2 2021
NVIDIA CMP 40HX
Mining GPUs
TU106 PCIe 3.0 x16 1470 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 25 tháng 2 2021
NVIDIA GeForce GT 1010
GeForce 10
GP108 PCIe 3.0 x16 1228 MHz 2 GB, GDDR5, 64 bit 13 tháng 1 2021
NVIDIA GeForce RTX 3070 Mobile
GeForce 30 Mobile
GA104 PCIe 4.0 x16 1110 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 12 tháng 1 2021
Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.