Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA Quadro Mobile (Mx200)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA Quadro M1200 Mobile
Quadro Mobile (Mx200)
GM107 MXM-A (3.0) 991 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 11 tháng 1 2017
NVIDIA Quadro M620 Mobile
Quadro Mobile (Mx200)
GM107 MXM-A (3.0) 756 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 11 tháng 1 2017
NVIDIA Quadro M520 Mobile
Quadro Mobile (Mx200)
GM108 MXM-A (3.0) 1041 MHz 2 GB, GDDR5, 64 bit 11 tháng 1 2017
NVIDIA Quadro M2200 Mobile
Quadro Mobile (Mx200)
GM206 MXM-A (3.0) 695 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 11 tháng 1 2017

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.