Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA Quadro2

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA Quadro DCC
Quadro2
NV20 AGP 4x 200 MHz 64 MB, SDR, 128 bit 14 tháng 5 2001
NVIDIA Quadro2 Pro
Quadro2
NV15 AGP 4x 200 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 22 tháng 3 2001
NVIDIA Quadro2 MXR
Quadro2
NV11B AGP 4x 200 MHz 32 MB, SDR, 128 bit 25 tháng 7 2000
NVIDIA Quadro2 MXR Low Profile
Quadro2
NV11B AGP 4x 200 MHz 32 MB, SDR, 128 bit 25 tháng 7 2000

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.