Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GRID K2

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GRID K220Q
GRID
GK104 PCIe 3.0 x16 745 MHz 512 MB, GDDR5, 256 bit 2 tháng 7 2014
NVIDIA GRID K200
GRID
GK104 PCIe 3.0 x16 745 MHz 256 MB, GDDR5, 256 bit 28 tháng 6 2013
NVIDIA GRID K240Q
GRID
GK104 PCIe 3.0 x16 745 MHz 1024 MB, GDDR5, 256 bit 28 tháng 6 2013
NVIDIA GRID K260Q
GRID
GK104 PCIe 3.0 x16 745 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 28 tháng 6 2013
NVIDIA GRID K280Q
GRID
GK104 PCIe 3.0 x16 745 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 28 tháng 6 2013
NVIDIA GRID K2
GRID
GK104 PCIe 3.0 x16 745 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 11 tháng 5 2013

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.