Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 700

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce GT 720 OEM
GeForce 700
GK107 PCIe 3.0 x16 993 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 29 tháng 10 2017
NVIDIA GeForce GTX 760 OEM
GeForce 700
GK104 PCIe 3.0 x16 993 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 6 tháng 11 2016
NVIDIA GeForce GT 710
GeForce 700
GF119 PCIe 2.0 x16 810 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 26 tháng 1 2016
NVIDIA GeForce GTX 750 GM206
GeForce 700
GM206 PCIe 3.0 x16 1087 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 17 tháng 11 2015
NVIDIA GeForce GT 740 OEM
GeForce 700
GK106 PCIe 3.0 x16 1006 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 14 tháng 4 2015
NVIDIA GeForce GT 740 OEM
GeForce 700
GK106 PCIe 3.0 x16 1050 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 14 tháng 4 2015
NVIDIA GeForce GT 710 OEM
GeForce 700
GK208B PCIe 2.0 x8 797 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 9 tháng 4 2015
NVIDIA GeForce GT 730 OEM
GeForce 700
GK107 PCIe 3.0 x16 902 MHz 1024 MB, GDDR5, 64 bit 9 tháng 4 2015
NVIDIA GeForce GT 720
GeForce 700
GK208B PCIe 2.0 x8 797 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 29 tháng 9 2014
NVIDIA GeForce GT 730
GeForce 700
GF108 PCIe 2.0 x16 700 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 18 tháng 6 2014
NVIDIA GeForce GT 730
GeForce 700
GF108 PCIe 2.0 x16 700 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 18 tháng 6 2014
NVIDIA GeForce GT 730
GeForce 700
GK208B PCIe 2.0 x8 902 MHz 1024 MB, GDDR5, 64 bit 18 tháng 6 2014
NVIDIA GeForce GT 740
GeForce 700
GK107 PCIe 3.0 x16 993 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 29 tháng 5 2014
NVIDIA GeForce GTX TITAN Z
GeForce 700
GK110B PCIe 3.0 x16 705 MHz 6 GB, GDDR5, 384 bit 28 tháng 5 2014
NVIDIA GeForce GT 710
GeForce 700
GK208 PCIe 2.0 x8 954 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 27 tháng 3 2014
NVIDIA GeForce GT 720
GeForce 700
GK208 PCIe 2.0 x8 967 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 27 tháng 3 2014
NVIDIA GeForce GT 710
GeForce 700
GK208B PCIe 2.0 x8 954 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 27 tháng 3 2014
NVIDIA GeForce GT 710 PCIe x1
GeForce 700
GK208B PCIe 2.0 x1 954 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 27 tháng 3 2014
NVIDIA GeForce GT 705 OEM
GeForce 700
GF119 PCIe 2.0 x16 874 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 27 tháng 3 2014
NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
GeForce 700
GM107 PCIe 3.0 x16 1020 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 18 tháng 2 2014
NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK
GeForce 700
GK110B PCIe 3.0 x16 889 MHz 6 GB, GDDR5, 384 bit 18 tháng 2 2014
NVIDIA GeForce GTX 750
GeForce 700
GM107 PCIe 3.0 x16 1020 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 18 tháng 2 2014
NVIDIA GeForce GTX 745 OEM
GeForce 700
GM107 PCIe 3.0 x16 1033 MHz 4 GB, DDR3, 128 bit 18 tháng 2 2014
NVIDIA GeForce GTX 760 X2
GeForce 700
GK104 PCIe 3.0 x16 1006 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 19 tháng 11 2013
NVIDIA GeForce GTX 780 Ti
GeForce 700
GK110B PCIe 3.0 x16 875 MHz 3 GB, GDDR5, 384 bit 7 tháng 11 2013
NVIDIA GeForce GTX 760 Ti OEM
GeForce 700
GK104 PCIe 3.0 x16 915 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 27 tháng 9 2013
NVIDIA GeForce GTX 780 6 GB
GeForce 700
GK110B PCIe 3.0 x16 863 MHz 6 GB, GDDR5, 384 bit 10 tháng 9 2013
NVIDIA GeForce GTX 780 Rev. 2
GeForce 700
GK110B PCIe 3.0 x16 863 MHz 3 GB, GDDR5, 384 bit 10 tháng 9 2013
NVIDIA GeForce GTX 760 Ti OEM Rebrand
GeForce 700
GK104 PCIe 3.0 x16 915 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 25 tháng 8 2013
NVIDIA GeForce GTX 760 OEM Rebrand
GeForce 700
GK104 PCIe 3.0 x16 823 MHz 3 GB, GDDR5, 256 bit 25 tháng 8 2013
NVIDIA GeForce GTX 760 OEM
GeForce 700
GK104 PCIe 3.0 x16 823 MHz 1536 MB, GDDR5, 192 bit 27 tháng 6 2013
NVIDIA GeForce GTX 760
GeForce 700
GK104 PCIe 3.0 x16 980 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 25 tháng 6 2013
NVIDIA GeForce GTX 770
GeForce 700
GK104 PCIe 3.0 x16 1046 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 30 tháng 5 2013
NVIDIA GeForce GTX 780
GeForce 700
GK110 PCIe 3.0 x16 863 MHz 3 GB, GDDR5, 384 bit 23 tháng 5 2013
NVIDIA GeForce GTX TITAN
GeForce 700
GK110 PCIe 3.0 x16 836 MHz 6 GB, GDDR5, 384 bit 19 tháng 2 2013
NVIDIA GeForce GT 710 PCI
GeForce 700
GF119 PCI 810 MHz 512 MB, DDR3, 64 bit 2 tháng 4 2012
NVIDIA GeForce GTX 750 Ti OEM
GeForce 700
GK106 PCIe 3.0 x16 1033 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 23 tháng 6 2024
NVIDIA GeForce GTX 780 Ti 6 GB
GeForce 700
GK110B PCIe 3.0 x16 875 MHz 6 GB, GDDR5, 384 bit 23 tháng 6 2024

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.