Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GRID Tx

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GRID RTX T10-16
GRID
TU102 PCIe 3.0 x16 1065 MHz 16 GB, GDDR6, 384 bit 25 tháng 7 2024
NVIDIA GRID RTX T10-4
GRID
TU102 PCIe 3.0 x16 1065 MHz 4 GB, GDDR6, 384 bit 25 tháng 7 2024
NVIDIA GRID RTX T10-8
GRID
TU102 PCIe 3.0 x16 1065 MHz 8 GB, GDDR6, 384 bit 25 tháng 7 2024

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.