Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA Quadro FX (x700)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA Quadro FX 470
Quadro FX (x700)
C79 PCI 580 MHz System Shared, System Shared, System Shared 12 tháng 9 2007

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.