Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA NVS Mobile (x100M)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA NVS 5100M
NVS Mobile (x100M)
GT216 MXM-A (3.0) 550 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 7 tháng 1 2010
NVIDIA NVS 2100M
NVS Mobile (x100M)
GT218 PCIe 2.0 x16 535 MHz 512 MB, GDDR3, 64 bit 7 tháng 1 2010
NVIDIA NVS 3100M
NVS Mobile (x100M)
GT218 PCIe 2.0 x16 606 MHz 512 MB, GDDR3, 64 bit 7 tháng 1 2010

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.