Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 10 Mobile

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 3 GB
GeForce 10 Mobile
GP107 PCIe 3.0 x16 1366 MHz 3 GB, GDDR5, 96 bit 1 tháng 2 2019
NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 3 GB
GeForce 10 Mobile
GP107 PCIe 3.0 x16 1366 MHz 3 GB, GDDR5, 96 bit 1 tháng 2 2019
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q
GeForce 10 Mobile
GP107 PCIe 3.0 x16 1152 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 3 tháng 1 2018
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q
GeForce 10 Mobile
GP107 PCIe 3.0 x16 1152 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 3 tháng 1 2018
NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q
GeForce 10 Mobile
GP107 PCIe 3.0 x16 1000 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 3 tháng 1 2018
NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q
GeForce 10 Mobile
GP104 PCIe 3.0 x16 1290 MHz 8 GB, GDDR5X, 256 bit 27 tháng 6 2017
NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q
GeForce 10 Mobile
GP104B PCIe 3.0 x16 1215 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 27 tháng 6 2017
NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q
GeForce 10 Mobile
GP104 PCIe 3.0 x16 1290 MHz 8 GB, GDDR5X, 256 bit 27 tháng 6 2017
NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q
GeForce 10 Mobile
GP106B PCIe 3.0 x16 1265 MHz 6 GB, GDDR5, 192 bit 27 tháng 6 2017
NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q
GeForce 10 Mobile
GP106 PCIe 3.0 x16 1063 MHz 6 GB, GDDR5, 192 bit 27 tháng 6 2017
NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q
GeForce 10 Mobile
GP104 PCIe 3.0 x16 1215 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 27 tháng 6 2017
NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile
GeForce 10 Mobile
GP106B PCIe 3.0 x16 1354 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 1 tháng 2 2017
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile
GeForce 10 Mobile
GP106B PCIe 3.0 x16 1493 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 1 tháng 2 2017
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile
GeForce 10 Mobile
GP106 PCIe 3.0 x16 1493 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 1 tháng 2 2017
NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile
GeForce 10 Mobile
GP106 PCIe 3.0 x16 1354 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 1 tháng 2 2017
NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile
GeForce 10 Mobile
GP107 PCIe 3.0 x16 1354 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 3 tháng 1 2017
NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile
GeForce 10 Mobile
GP107 PCIe 3.0 x16 1354 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 3 tháng 1 2017
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile
GeForce 10 Mobile
GP107 PCIe 3.0 x16 1493 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 3 tháng 1 2017
NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile
GeForce 10 Mobile
GP107B PCIe 3.0 x16 1354 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 3 tháng 1 2017
NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile
GeForce 10 Mobile
GP106 PCIe 3.0 x16 1404 MHz 6 GB, GDDR5, 192 bit 15 tháng 8 2016
NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile
GeForce 10 Mobile
GP106B PCIe 3.0 x16 1404 MHz 6 GB, GDDR5, 192 bit 15 tháng 8 2016
NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile
GeForce 10 Mobile
GP104B PCIe 3.0 x16 1556 MHz 8 GB, GDDR5X, 256 bit 15 tháng 8 2016
NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile
GeForce 10 Mobile
GP104B PCIe 3.0 x16 1442 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 15 tháng 8 2016
NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile
GeForce 10 Mobile
GP104 PCIe 3.0 x16 1556 MHz 8 GB, GDDR5X, 256 bit 15 tháng 8 2016
NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile
GeForce 10 Mobile
GP104 PCIe 3.0 x16 1442 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 15 tháng 8 2016
NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile
GeForce 10 Mobile
GP104 PCIe 3.0 x16 1442 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 15 tháng 8 2016

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.