Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 600

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce GT 610 OEM
GeForce 600
GF108 PCIe 2.0 x16 701 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 2 tháng 4 2016
NVIDIA GeForce GTX 660 Rev. 2
GeForce 600
GK104 PCIe 3.0 x16 980 MHz 2 GB, GDDR5, 192 bit 13 tháng 9 2014
NVIDIA GeForce GTX 650
GeForce 600
GK106 PCIe 3.0 x16 1058 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 27 tháng 11 2013
NVIDIA GeForce GT 635 OEM
GeForce 600
GK208 PCIe 3.0 x8 967 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 1 tháng 10 2013
NVIDIA GeForce GT 640 Rev. 2
GeForce 600
GK208 PCIe 2.0 x8 1046 MHz 1024 MB, GDDR5, 64 bit 29 tháng 5 2013
NVIDIA GeForce GT 630 Rev. 2 PCIe x8
GeForce 600
GK208 PCIe 2.0 x8 902 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 29 tháng 5 2013
NVIDIA GeForce GT 630 Rev. 2
GeForce 600
GK208 PCIe 2.0 x8 902 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 29 tháng 5 2013
NVIDIA GeForce GTX 645 OEM
GeForce 600
GK106 PCIe 3.0 x16 824 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 22 tháng 4 2013
NVIDIA GeForce GTX 680 Mac Edition
GeForce 600
GK104 PCIe 2.0 x16 1006 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 3 tháng 4 2013
NVIDIA GeForce GTX 650 Ti OEM
GeForce 600
GK106 PCIe 3.0 x16 928 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 31 tháng 3 2013
NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost
GeForce 600
GK106 PCIe 3.0 x16 980 MHz 2 GB, GDDR5, 192 bit 26 tháng 3 2013
NVIDIA GeForce GT 625 OEM
GeForce 600
GF119 PCIe 2.0 x16 874 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 18 tháng 2 2013
NVIDIA GeForce GTX 650 Ti
GeForce 600
GK106 PCIe 3.0 x16 928 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 9 tháng 10 2012
NVIDIA GeForce GT 610 OEM
GeForce 600
GF119 PCIe 2.0 x16 550 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 9 tháng 9 2012
NVIDIA GeForce GTX 660
GeForce 600
GK106 PCIe 3.0 x16 980 MHz 2 GB, GDDR5, 192 bit 6 tháng 9 2012
NVIDIA GeForce GTX 650
GeForce 600
GK107 PCIe 3.0 x16 1058 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 6 tháng 9 2012
NVIDIA GeForce GTX 660 OEM
GeForce 600
GK104 PCIe 3.0 x16 823 MHz 1536 MB, GDDR5, 192 bit 22 tháng 8 2012
NVIDIA GeForce GTX 660 OEM
GeForce 600
GK104 PCIe 3.0 x16 823 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 22 tháng 8 2012
NVIDIA GeForce GTX 660 Ti
GeForce 600
GK104 PCIe 3.0 x16 915 MHz 2 GB, GDDR5, 192 bit 16 tháng 8 2012
NVIDIA GeForce GT 640
GeForce 600
GK107 PCIe 3.0 x16 902 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 5 tháng 6 2012
NVIDIA GeForce GT 620
GeForce 600
GF108 PCIe 2.0 x16 700 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 15 tháng 5 2012
NVIDIA GeForce GT 630
GeForce 600
GF108 PCIe 2.0 x16 810 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 15 tháng 5 2012
NVIDIA GeForce GTX 670
GeForce 600
GK104 PCIe 3.0 x16 915 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 10 tháng 5 2012
NVIDIA GeForce GTX 690
GeForce 600
GK104 PCIe 3.0 x16 915 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 3 tháng 5 2012
NVIDIA GeForce GT 630 OEM
GeForce 600
GK107 PCIe 3.0 x16 875 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 24 tháng 4 2012
NVIDIA GeForce GT 640 OEM
GeForce 600
GK107 PCIe 3.0 x16 797 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 24 tháng 4 2012
NVIDIA GeForce GT 640 OEM Rebrand
GeForce 600
GF116 PCIe 2.0 x16 720 MHz 1536 MB, DDR3, 192 bit 24 tháng 4 2012
NVIDIA GeForce GT 645 OEM
GeForce 600
GF114 PCIe 2.0 x16 776 MHz 1024 MB, GDDR5, 192 bit 24 tháng 4 2012
NVIDIA GeForce GT 620 OEM
GeForce 600
GF119 PCIe 2.0 x16 810 MHz 512 MB, DDR3, 64 bit 2 tháng 4 2012
NVIDIA GeForce GT 610 PCIe x1
GeForce 600
GF119 PCIe 2.0 x1 810 MHz 512 MB, DDR3, 64 bit 2 tháng 4 2012
NVIDIA GeForce GT 610 PCI
GeForce 600
GF119 PCI 810 MHz 512 MB, DDR3, 64 bit 2 tháng 4 2012
NVIDIA GeForce GT 610
GeForce 600
GF119 PCIe 2.0 x16 810 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 2 tháng 4 2012
NVIDIA GeForce 605 OEM
GeForce 600
GF119 PCIe 2.0 x16 523 MHz 512 MB, DDR3, 64 bit 2 tháng 4 2012
NVIDIA GeForce GTX 680
GeForce 600
GK104 PCIe 3.0 x16 1006 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 22 tháng 3 2012

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.