Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA Quadro RTX

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA Quadro RTX 4000
Quadro
TU104 PCIe 3.0 x16 1005 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 13 tháng 11 2018
NVIDIA Quadro RTX 6000
Quadro
TU102 PCIe 3.0 x16 1440 MHz 24 GB, GDDR6, 384 bit 13 tháng 8 2018
NVIDIA Quadro RTX 6000 Passive
Quadro
TU102 PCIe 3.0 x16 1305 MHz 24 GB, GDDR6, 384 bit 13 tháng 8 2018
NVIDIA Quadro RTX 8000
Quadro
TU102 PCIe 3.0 x16 1395 MHz 48 GB, GDDR6, 384 bit 13 tháng 8 2018
NVIDIA Quadro RTX 8000 Passive
Quadro
TU102 PCIe 3.0 x16 1230 MHz 48 GB, GDDR6, 384 bit 13 tháng 8 2018
NVIDIA Quadro RTX 5000
Quadro
TU104 PCIe 3.0 x16 1620 MHz 16 GB, GDDR6, 256 bit 13 tháng 8 2018
NVIDIA Quadro RTX 8200
Quadro RTX
GA102 PCIe 4.0 x16 1110 MHz 48 GB, GDDR6, 384 bit 25 tháng 9 2023

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.