Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA NV1

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA NV1
NV1
NV1 PCI 75 MHz 2 MB, EDO, 64 bit 30 tháng 9 1995
NVIDIA STG-2000
NV1
NV1 PCI 75 MHz 1 MB, FPM, 64 bit 30 tháng 9 1995
NVIDIA STG-2000
NV1
NV1 PCI 75 MHz 1 MB, FPM, 64 bit 30 tháng 9 1995

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.