Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 8 IGP

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce 8100 + nForce 720a
GeForce 8 IGP
C78 PCI 500 MHz System Shared, System Shared, System Shared 17 tháng 4 2007
NVIDIA GeForce 8200
GeForce 8 IGP
C78 PCI 500 MHz System Shared, System Shared, System Shared 17 tháng 4 2007
NVIDIA GeForce 8300
GeForce 8 IGP
C78 PCI 500 MHz System Shared, System Shared, System Shared 17 tháng 4 2007

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.